Studiehåndbøker...

Studieplaner og emnebeskrivelser for tidligere FLT

Studieprogram Studieplan – opptaksår
Grunnskolelærer 1.–7. trinn 2016 2015 2014 2013 2012
Grunnskolelærer 1.7. trinn med realfag 2016 2015 2014 2013 2012
Grunnskolelærer 5.10. trinn med matematikk 2016 2015 2014 2013 2012
Grunnskolelærer 5.10. trinn med norsk 2016 2015 2014 2013 2012
Grunnskolelærer 5.10. trinn med realfag 2016 2015 2014 2013 2012
Master i matematikkdidaktikk 1.7. trinn 2016 2015 2014 2013 2012
Master i matematikkdidaktikk 5.10. trinn 2016 2015 2014 2013
Master i norskdidaktikk 1.7. trinn 2016 2015 2014 2013 2012
Master i norskdidaktikk 5.10. trinn 2016 2015 2014 2013
Tegnspråk og tolking 2016 2015 2014 2013
Tegnspråk årsstudium 2016 2015 2014 2013
Arkiv- og samlingsforvaltning 2016

 

Videreutdanning
Studieprogram Studieplan - opptaksår
Videreutdanning deltid 2016
Videreutdanning deltid 2015
Videreutdanning deltid 2014

 

54 Vedlegg
15383 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)