Tilbake

Studieledelse

Studieprogramleder for medisinstudiet #

18. mai ble det lyst ut en 100% stilling som studieprogramleder for medisinstudiet. Søknadsfristen er 10. august og målet er å tilsette noen i stillingen i løpet av høsten 2015. Kravet til stillingen er at søkere må være utdannet som lege og ha en doktorgrad innen et relevant fagområde.

Studieprogramleder vil ha overordnet ansvar for fornyingen av medisinstudiet, i tillegg til å ha ansvaret for den daglige driften av studiet. Han eller hun vil samarbeide med instituttene, årslederne og studieadministrasjonen om daglig drift og kontinuerlig utvikling av studiet. Studieprogramleder vil også lede programrådet for medisinstudiet som har en overordnet rolle når det gjelder utvikling og kvalitetssikring av studieprogrammet.

Årsledere #

Medisinstudiet går over fra å ha 12 semesterkoordinatorer som leder hvert sitt semester til en ordning med 6 årsledere som leder hvert sitt studieår. Samtidig økes stillingsandelen til disse til 50% slik at det blir en reell dobling av ressursene som settes av til å lede hvert studieår. Studieårene er fordelt som før mellom instituttene og fakultetet slik at hvert institutt finansierer en årslederstilling, og fakultetet den sjette.

Av praktiske årsaker blir det i en periode på 1-3 studieår en overgangsperiode med overlapp fra gammel til ny ordning. For studieåret 2015-2016 blir det følgende ordning:

1. studieår - ledes av ISB #

Årslederstillingen vil deles mellom førsteamanuensis Helge Bjørnstad Pettersen (25%) og professor Sigurd Loe Steinshamn (25%). I tillegg vil professor Bjørn Hilt fungere i timeverk som før i høstsemesteret.

2. studieår - ledes av IKM #

Årsleder blir førsteamanuensis Ingunn Bakke.

3. studieår - ledes av INM #

Årslederstillingen er foreløpig ikke på plass, slik at dagens semesterkoordinatorer professor Anne Vik og førsteamanuensis Heidi Knobel vil fortsette som før i dette studieåret.

4. studieår - ledes av LBK #

Førsteamanuensis Bendik Lund er tilsatt i årslederstillingen. I høstsemesteret vil Lund overlappe med dagens semesterkoordinatorer, førsteamanuensis John Chr. Fløvig og professor Jon Skranes.

5. studieår - ledes av DMF #

Ledelse av femte studieår er foreløpig ikke avklart og avhenger delvis av den gjennomgående søylen i vitenskapelig kompetanse hvor hovedoppgaven vil inngå. For kommende studieår vil dagens semesterkoordinatorer professor Berit Schei og førsteamanuensis Børge Lillebo fungere som tidligere.

6. studieår - ledes av ISM #

Årslederstillingen er foreløpig ikke på plass, slik at dagens semesterkoordinatorer professor Lars Johan Vatten og førsteamanuensis Maria Radtke vil fortsette som før i dette studieåret.

0 Vedlegg
2308 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)