Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd

Mandat for studieprogramrådene

Studieprogramrådene ved SU-fakultetet forholder seg til Mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor 12.12.2017, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU.  

Studieprogramråd

Oversikten nedenfor viser studieprogramleder og programrådsekretær for SU-fakultetets studieprogramråd. Oversikten er under oppdatering.

Institutt for geografi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i geografi Hilde Nymoen Rørtveit
Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn Asbjørn Karlsen
Master i geografi Haakon Lein
Lektorutdanning i geografi

Jorun Reitan

Mphil in Development Studies, specialising in Geography

Ragnhild Lund

Mphil in Globalization and Sustainable Development Hilde Refstie
Årsstudium i geografi Hilde Nymoen Rørtveit

Institutt for lærerutdanning

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i yrkesfaglærerutdanning Arve Leraand
Parktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på deltid  Juliette Boks-Vlemmix
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Juliette Boks-Vlemmix
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Ingeborg Stensrud
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning Lars Christian Jenssen
Grunnskolelærerutdanning 1-7 Torkel Haugan Hansen
Grunnskolelærerutdanning 5-10 Anne Berit Lyngstad
Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Siri-Malen Høynes
Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Siri-Malen Høynes
Norskdidaktikk 1.-7. trinn Randi Solheim
Norskdidaktikk 5.-10. trinn Randi Solheim
Master i fag- og yrkesdidaktikk Hildgunn Otnes
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (master) Torkel Haugan Hansen
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (master) Trude Teoline Nausthaug Rakvåg
PPU i femårig lektorutdanning Anita Normann
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på heltid Juliette Boks-Vlemmix 
Master- lærerspesialist Svein Arne Sikko
Master i skoleledelse Thomas Dahl

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i pedagogikk Einar Sundsdal
Bachelor i rådgivning og voksnes læring Gunhild Marie Roald
Master in Childhood Studies Tatek Abebe
Master i pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk Torill Moen
Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst Kjetil Steinsholt
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (erfaringsbasert) Anne Sofie S. Samuelsen
Master i spesialpedagogikk (erfaringsbasert) Per Frostad
Master i rådgivningsvitenskap Camilla Fikse
Master i rådgivning for barn og ungdom (erfaringsbasert) Ellen Saur
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Christin Tønseth
Årsstudium i pedagogikk

Einar Sundsdal

Institutt for psykologi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i psykologi Trond Nordfjærn
Profesjonsstudium i psykologi Stian Solem
Master i psykologi Fay Giæver
Årsstudium i psykologi Trond Nordfjærn

Institutt for sosialantropologi

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i sosialantropologi Cornelius Heyse
Master i sosialantrolopogi  Carla Dahl-Jørgensen
Årsstudium i sosialantropologi Cornelius Heyse

Institutt for sosialt arbeid

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Inger Sofie Dahlø Husby
Bacehlor i sosialt arbeid (sosionom) Kristin Viggen
Master i barnevern Willy Lichtwarck
Master i funksjonshemming og samfunn Willy Lichtwarck
Master i sosialt arbeid Willy Lichtwarck

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studieprogram Studieprogramleder
Bachelor i statsvitenskap Ole Magnus Theisen
Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap Ingar Mehus
Bachelor i sosiologi Brita Bungum
Master i idrettsvitenskap Ingar Mehus
Lektorutdanning i kroppsøving og idrett, trinn 8-13 (master) Ingar Mehus
Lektorutdanning i samfunnsfag, trinn 8-13 (master) Brita Bungum
Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Hendrik Storstein Spilker
Master i statsvitenskap Ole Magnus Theisen
Master i sosiologi Brita Bungum
Årsstudium i statstvitenskap Ole Magnus Theisen
Årsstudium i sosiologi Brita Bungum
1 Vedlegg
6571 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)