Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU

Mandat og sammensetning for studieprogramråd ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Ser du etter de sentrale sidene for studieprogramråd

Mandat for studieprogramrådene

Studieprogramrådene ved SU-fakultetet forholder seg til Mandat for studieprogramråd ved NTNU, vedtatt av Rektor 12.12.2017, samt mandat for studieprogramledere ved NTNU.  

Studieprogramråd

Oversikten nedenfor viser studieprogramleder og programrådsekretær for SU-fakultetets studieprogramråd. Oversikten er under oppdatering.

Institutt for geografi

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær
Bachelor i geografi Hilde Nymoen Rørtveit

 

Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn Asbjørn Karlsen

 

Master i geografi Haakon Lein

 

Lektorutdanning i geografi

Olav Bremer Fjær

 

Mphil in Development Studies, specialising in Geography

Ragnhild Lund

 

Mphil in Globalization and Sustainable Development Ragnhild Lund  
Årsstudium i geografi Hilde Nymoen Rørtveit  

Institutt for lærerutdanning

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær
Bachelor i yrkesfaglærerutdanning Arve Leraand  
Parktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på deltid  Juliette Boks-Vlemmix  
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Juliette Boks-Vlemmix  
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Ingeborg Stensrud  
Grunnskolelærerutdanning 1-7 Torkel Haugan Hansen  
Grunnskolelærerutdanning 5-10 Trude Teoline Nausthaug Rakvåg  
Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Siri-Malen Høynes  
Matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Siri-Malen Høynes  
Norskdidaktikk 1.-7. trinn Randi Solheim  
Norskdidaktikk 5.-10. trinn Randi Solheim  
Master i fag- og yrkesdidaktikk Hildgunn Otnes  
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (master) Torkel Haugan Hansen  
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (master) Trude Teoline Nausthaug Rakvåg  
PPU i femårig lektorutdanning Anita Normann  
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag på heltid Juliette Boks-Vlemmix  
Master i skoleledelse Thomas Dahl  

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær
Bachelor i pedagogikk Einar Sundsdal  
Bachelor i rådgivning og voksnes læring Gunhild Marie Roald  
Master in Childhood Studies Tatek Abebe  
Master i pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk Øyvind Kvello  
Master i pedagogikk - studieretning utdanning og oppvekst Kjetil Steinsholt  
Master i pedagogisk-psykologisk rådgivning (erfaringsbasert) Anne Sofie S. Samuelsen  
Master i spesialpedagogikk (erfaringsbasert) Per Frostad  
Master i rådgivningsvitenskap Camilla Fikse  
Master i voksnes læring Oscar Amundsen  
Årsstudium i pedagogikk Einar Sundsdal  

Institutt for psykologi

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær
Bachelor i psykologi Trond Nordfjærn  
Profesjonsstudium i psykologi Stian Solem  
Master i psykologi Fay Giæver  
Årsstudium i psykologi Stian Solem  

Institutt for sosialantropologi

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær
Bachelor i afrikastudier Svein Ege  
Bachelor i sosialantropologi Anne Kathrine Larsen  
Master i sosialantrolopogi  Carla Dahl-Jørgensen  
Årsstudium i sosialantropologi Svein Ege  
Årsstudium i afrikastudier Anne Kathrine Larsen  

Institutt for sosialt arbeid

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Randi Juul  
Bacehlor i sosialt arbeid (sosionom) Kristin Viggen  
Master i barnevern Willy Lichtwarck  
Master i funksjonshemming og samfunn Willy Lichtwarck  
Master i sosialt arbeid Willy Lichtwarck  

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studieprogram Studieprogramleder Sekretær
Bachelor i statsvitenskap Espen Moe  
Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap Ingar Mehus  
Bachelor i sosiologi Brita Bungum  
Master i idrettsvitenskap Ingar Mehus  
Lektorutdanning i kroppsøving og idrett, trinn 8-13 (master) Ingar Mehus  
Lektorutdanning i samfunnsfag, trinn 8-13 (master) Brita Bungum  
Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Hendrik Storstein Spilker  
Master i statsvitenskap Espen Moe  
Master i sosiologi Brita Bungum  
Årsstudium i statstvitenskap Espen Moe  
Årsstudium i sosiologi Brita Bungum  
1 Vedlegg
4890 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)