Studiehåndbøker...

Studiehåndbøker for SU-fakultetet

Ser du etter noe annet? Temaside om studiehåndbøker og studieplaner

Studiehåndboka inneholder studieplaner for alle studiene. Her finner du studieplaner for samfunns- og utdanningsvitenskapelige fag. 

Som student er det din plikt å kjenne til, og rette deg etter de lover, reglement og studieplaner som til enhver tid gjelder. Aktuelle lover og regler finner du her. Ta gjerne kontakt med en studieveileder dersom du lurer på hva noe betyr.

Studiehåndboka 2018-2019 #

Studiehåndboka 2017-2018 #

Oversikt over fellesemner #

Fellesemner

For å kunne åpne boka må du ha Adobe Acrobat Reader installert på datamaskinen. Last ned Adobe Acrobat Reader gratis

Eldre studiehåndbøker  #

Studiehåndbok for SVT/SU 2016-2017 (PDF)
Studiehåndbok for SVT 2015-2016 (PDF)
Studiehåndbok for SVT 2014-2015 (PDF)
Studiehåndbok for SVT 2013-2014 (PDF)
Studiehåndbok for SVT 2012-2013 (PDF)

Ta kontakt med fakultetet på e-post postmottak@su.ntnu.no hvis du trenger enda eldre studiehåndbøker.

31 Vedlegg
25641 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)