Studiehåndbøker...

Studieplaner for SU-fakultetet

(Videresendt fra Studiehåndbøker for SU-fakultetet)

Ser du etter noe annet? Temaside om studiehåndbøker og studieplaner

Her finner du både nåværende og eldre studieplaner for de fleste studieprogrammer ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). I studieplanene finner du beskrivelsen av studiet og oversikt over studiets oppbygning. Studieplaner for EVU-program og ph.d. finner du på studieprogrammets nettside. 

For deg som er student, finner du også utdanningsplanen din i Studentweb.

Som student er det din plikt å kjenne til, og rette deg etter de lover, reglement og studieplaner som til enhver tid gjelder. Aktuelle lover og regler finner du her. Ta gjerne kontakt med en studieveileder dersom du lurer på hva noe betyr.

Hvordan finne riktig studieplan?  #

Du finner riktig studieplan ved å lete opp ditt studium i oversiktene under og gå til det året du startet på studiet (kull). Finner du ikke ditt studium i oversikten under, let opp studiet ditt i denne oversikten og gå til undersiden "studiets oppbygning". Der vil du finne en lenke til din studieplan lenger ned på siden.

Nyere studieplaner for flere studium for studieårene 2018–2019 og 2019–2020 finner du under. Eldre studieplaner før studieåret 2017 finner du lenger ned på sida.  

Studieplaner for 2020-2021, 2019-2020 og 2018-2019  #

Under finner du oversikt over studieplanene for studieårene 2020-2021, 2019–2020 og 2018–2019 for de fleste studium. Studieplaner for grunnskolelærer- og lektorstudiene for perioden 2018–2020 finner du lenger nede.  

Studieplaner for grunnskolelærer- og lektorutdanning 2019–2020 og 2018–2019 #

Her finner du studieplanene for grunnskolelærer- og lektorstudiene ved SU-fakultetet. Du finner studieplanene for studieåret  2019/2020 og 2018/2019 i pdf-filene under: 

Studieåret 2019/2020 #

Studieplaner for grunnskolelærerutdanning 1.–7. og 5.–10 kommer.

Studieåret 2018/2019 #

Studieplaner 2017–2018 #

Oversikt over fellesemner #

Oversikt over fellesemner ved SU-fakultetet. Se også hver enkelt studieplan. 

Eldre studieplaner #

Ta kontakt med fakultetet på e-post postmottak@su.ntnu.no hvis du trenger enda eldre studiehåndbøker.

38 Vedlegg
51698 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)