Studieforskriften

Målgruppe: Studenter Tema: Studier

Bestemmelsene i studieforskriften gjelder for alle studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Studieforskriften gir regler om gjennomføring av vurdering, krav for tildeling av grad/yrkesutdanning og bestemmelser om studentenes rettigheter og plikter ved NTNU. English version - Study regulations

Gjeldende studieforskrift fra 01.01.2016

Veiledning til studieforskriften

Overgangsbestemmelser for studenter ved tidligere NTNU

Med henvisning til NTNUs studieforskrift § 8-2 om overgangsbestemmelser, finner du her til de relevante opphevede studie- og eksamensforskriftene: 

6 Vedlegg
11764 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)