Student ved IDI

Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI

(Videresendt fra Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI)

Studenttillitsvalgte

Studentdemokratiet representeres gjennom tillitsvalgte instituttillitsvalgte (ITV) og klassetillitsvalgte (KTV).

Studentene velger hvert år to ITV-er som deltar i alle våre organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø. ITV-ene er tilknyttet Studentrådet ved IE.

Instituttillitsvalgt (ITV)

  • Jostein Furnes for IKT-studier ved Gjøvik
  • Bendik H. Haugen for datateknologi i Trondheim
  • Jon-Inge Heggstad for informatikk i Trondheim
  • Lukas Stjernen for IKT-studier i Trondheim

Ta kontakt med ITVene på idi@sr-ie.no.

Programtillitsvalgte (PTV)

En programtillitsvalgt er studentenes stemme i studieprogramrådet for sitt program.

Klassetillitsvalgt (KTV)

En klassetillitsvalgt er klassens stemme på semestermøter med instituttet.
Representanten bringer også videre saker fra klassen til ITV-ene.

Klassetillitsvalgten velges i 1. år av ITV-ene. KTV-en innehar vervet gjennom hele studiet.

Gjøvik
Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Dataingeniør (BIDATA) 1. år velges i august/september  velges i august/september 
Dataingeniør (BIDAT) 2. år Jon Elias Moen Sander Låstad Olsen
Dataingeniør (BIDAT) 3. år Thomas Faack Bjørnstad Bjørn Christian Weinbach
Programmering (BPROG) 1. år Velges i august/september Velges i august/september
Programmering (BPROG) 2. år    
Programmering (BPROG) 3. år Sondre Benjamin Aasen Sander Berntsen

 

Trondheim
Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Datateknologi (MTDT) 1. år Elisabeth Doan
Datateknologi (MTDT) 2. år Henrik Jordheim
Datateknologi (MTDT) 3. år Tobias Ørstad
Datateknologi (MTDT og MIDT) 4. år Frikk Hald Andersen
Datateknologi (MTDT og MIDT) 5. år Ole Viktor Ravna
Dataingeinør (BIDATA) 1. år Odin Kvarving Lukas Stjernen
Dataingeinør (ITHINGDA) 2. år Emir Derouiche Lisa Willa
Dataingeinør (ITHINGDA) 3. år Øyvind Valstadsve Kevin A. Helgeland
Digital samhandling (ITMAIKTSA) 1. år Knut Yngve Barstad Gjelle Emilie Moe Gjerde
Digital samhandling (ITMAIKTSA) 2. år Jonas Krokan Ledal Daniel Nilsen
Informatikk (BIT) 1. år Velges i august/september
Informatikk (BIT) 2. år Ingrid Johansen
Informatikk (BIT) 3. år Sebastian Ellefsen
Informatikk (MSIT) 4. år Velges i august/september
Informatikk (MIT) 5. år Stian Sørli
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC) 1. år Torgeir Lund Zainab Abbas
Informatikk drift av datasystemer (ITBAINFODR) 2. år Joakim Heitmann Tronseth Kristine Løvjomås
Informatikk drift av datasystemer (ITBAINFODR) 3. år Sveinung Bergum Vetle Johan Hardy Lier
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 1. år Alexander Johnsen Eleftheriadis Sebastian Stixrud
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 2. år Eivind Kaspersen Adrian Snell
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 3. år Gaute Furenes

 

 

Kvalitetssikring

IDI følger NTNUs kvalitetssikring av utdanning og bruker også noen lokale løsninger for å sikre direkte tilbakemeldinger fra våre studenter.

Finn og les emnerapporter, referansegrupperapporter, studieprogramrapporter i dokumenthåndteringsverktøyet for kvalitetssikring av utdanning.

Semesterundersøkelsen

Siden høsten 2010 har vi hvert semester gjennomført en studentundersøkelse
hvor vi inviterer alle våre studenter til å gi oss direkte tilbakemeldinger.

Målet er å kartlegge hvordan studentene opplever vår undervisning,
studieveiledning, studietilbud og studiemiljøet. Alle besvarelser behandles anonymt.

Undersøkelsen oppfølges av instituttledelsen og instituttets studieprogramråd;

 

Semestermøte i Trondheim

På semestermøtet i Trondheim deltar representanter fra ledelsen og administrasjon på IDI, studentenes klasse- og institutt-tillitsvalgte og ledelsen i linjeforeningene AbakusOnline og TIHLDE.
Semestermøtet benyttes som et forum for å snakke om studiekvalitet, utveksling av ideer og planer, og samarbeid.

0 Vedlegg
9422 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)