Student ved IDI

Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med BIDATA | Se sider merket med BDIGSEC | Se sider merket med BIT | Se sider merket med MTDT | Se sider merket med MIDT | Se sider merket med MSIT | Se sider merket med ITBAINFODR | Se sider merket med ITMAIKTSA

 

Studenttillitsvalgte

Studentdemokratiet representeres gjennom tillitsvalgte instituttillitsvalgte (ITV) og klassetillitsvalgte (KTV).

Studentene velger hvert år to ITV-er som deltar i alle våre organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø. ITV-ene er tilknyttet Studentrådet ved IE.

Instituttillitsvalgt (ITV)

  • Suppleringsvalg skal holdes høsten 2020 for IKT-studier i Gjøvik
  • André Schjøth og Monika Luu for informatikk og datateknologi i Trondheim
  • Lukas Stjernen for IKT-studier i Trondheim

Ta kontakt med ITVene på idi@sr-ie.no.

Programtillitsvalgte (PTV)

En programtillitsvalgt er studentenes stemme i studieprogramrådet for sitt program.

Klassetillitsvalgt (KTV)

En klassetillitsvalgt er klassens stemme på semestermøter med instituttet.
Representanten bringer også videre saker fra klassen til ITV-ene.

Klassetillitsvalgten velges i 1. år av ITV-ene. KTV-en innehar vervet gjennom hele studiet.

Gjøvik
Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Dataingeniør (BIDATA) 1. år Velges høsten 2020  
Dataingeniør (BIDATA) 2. år Simen Bai
Dataingeniør (BIDAT) 3. år Jon Elias Moen Sander Låstad Olsen
Programmering (BPROG) 1. år Veges høsten 2020  
Programmering (BPROG) 2. år Brage Heimly Næss
Programmering (BPROG) 3. år Oscar Vagle

 

Trondheim
Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Datateknologi (MTDT) 1. år Natalia Julia Wójcik
Datateknologi (MTDT) 2. år Elisabeth P. Doan
Datateknologi (MTDT) 3. år Henrik Jordheim
Datateknologi (MTDT og MIDT) 4. år Tobias I. Ørstad
Datateknologi (MTDT og MIDT) 5. år Frikk Hald Andersen
Dataingeinør (BIDATA) 1. år Tor-Øyvind Paulsrud Bakken Hasan Omarzae
Dataingeinør (BIDATA) 2. år Odin Kvarving Lukas Stjernen
Dataingeinør (ITHINGDA) 3. år Emir Derouiche Lisa Willa
Digital samhandling (ITMAIKTSA) 1. år Torbjørn Steine Sæle Siril Øien Skipperø
Digital samhandling (ITMAIKTSA) 2. år Knut Yngve Barstad Gjelle Emilie Moe Gjerde
Informatikk (BIT) 1. år Tobias Omdal
Informatikk (BIT) 2. år Aleksander Obrestad
Informatikk (BIT) 3. år Ingrid M. Johansen
Informatikk (MSIT) 4. år Velges høsten 2020
Informatikk (MIT) 5. år Aslak Hollund
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC) 1. år Markus Strømme Herman Aultun
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC) 2. år Torgeir Lund Zainab Abbas
Informatikk drift av datasystemer (ITBAINFODR) 3. år Joakim Heitmann Tronseth Kristine Løvjomås
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 1. år Brage Hall
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 2. år Alexander Johnsen Eleftheriadis Sebastian Stixrud
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 3. år Fredrik Måge Aske Adrian Snell

 

 

Kvalitetssikring

IDI følger NTNUs kvalitetssikring av utdanning og bruker også noen lokale løsninger for å sikre direkte tilbakemeldinger fra våre studenter.

Finn og les emnerapporter, referansegrupperapporter, studieprogramrapporter i dokumenthåndteringsverktøyet for kvalitetssikring av utdanning.

Semesterundersøkelsen

Siden høsten 2010 har vi hvert semester gjennomført en studentundersøkelse
hvor vi inviterer alle våre studenter til å gi oss direkte tilbakemeldinger.

Målet er å kartlegge hvordan studentene opplever vår undervisning,
studieveiledning, studietilbud og studiemiljøet. Alle besvarelser behandles anonymt.

Undersøkelsen oppfølges av instituttledelsen og instituttets studieprogramråd;

 

Semestermøte i Trondheim

På semestermøtet i Trondheim deltar representanter fra ledelsen og administrasjon på IDI, studentenes klasse- og institutt-tillitsvalgte og ledelsen i linjeforeningene AbakusOnline og TIHLDE.
Semestermøtet benyttes som et forum for å snakke om studiekvalitet, utveksling av ideer og planer, og samarbeid.

0 Vedlegg
13273 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)