Studentprest

Studentprestene er en del av studentenes velferdstilbud. De tilbyr samtaler til studenter som trenger noen å snakke med og sorggrupper for studenter som har opplevde dødsfall i familie eller vennekrets.

English version - University Chaplain

Når livet blir for stort eller for lite kan det være godt å ha en å snakke med.

Av og til blir livet litt for stort #

  • litt for mange tanker i hodet
  • litt for store forventninger fra deg selv og andre
  • litt for mange mennesker i litt for store auditorier

Av og til blir livet litt for lite #

  • litt for få mennesker til å dele tid og tanker
  • litt for trange rammer om liv og lyst
  • litt for få rom til å snakke om livets store spørsmål

Studentpresten tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn. Studentpresten har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Studentprestene er ansatt av Den norske kirke, men er et tilbud for alle studenter som ønsker å benytte deres tjenester.


NTNU i Gjøvik #

Studentprest Anne Anker Bolstad har kontor i G-bygget G109, rett ved bokhandelen.
Studentpresten i Gjøvik har kontordager onsdag og fredag.

Studentprest Anne. Foto.

Kontakt studentprest Anne Anker Bolstad.


NTNU i Trondheim #

Studentprestene i Trondheim har en egen nettside med informasjon om aktiviteter og tilbud.

Studentprestene i Trondheim

Kontakt studenprestene Lena Rebekka Risnes eller Stein Ellinggard.


NTNU i Ålesund #

Studentprest Joachim Haaland er på Campus i Ålesund hver torsdag.

Du finner han på K 131 i Kompasset. Han deler kontor med helsesykepleierne, som bruker plassen på onsdager.

Ta gjerne kontakt med Joachim på telefon for å sette opp en time, eller bare stikk innom.

Kontaktinformasjon:


Sist endret 3.9.2021

7 Vedlegg
21378 Visninger