Kvalitetssystem...

Evaluere emne - for studenter

(Videresendt fra Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning)

Som student har du en viktig rolle i arbeidet med å forbedre emner og studieprogram på NTNU. Du kan bidra på ulike måte og gjennom ulike kanaler, det vanligste er å delta i en referansegruppe.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

In English: Student responsibilities in the quality assurance of education


Delta i evalueringen av emnet #

Alle emneevalueringer skal inneholde studentevaluering, normalt gjennom referansegruppemetodikk.

Som student kan du gi din tilbakemelding på emnet ved å:

  • gi løpende tilbakemelding til faglærerne
  • gi tilbakemelding til de studentene som sitter i referansegruppene for dine emner
  • delta i en referansegrupper
  • delta i spørreundersøkelse
  • delta i møter med emneansvarlig

Finn tidligere rapporter om emnet og studieprogrammet.

Delta i studentdemokratiet #

Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetsarbeidet på alle nivå i organisasjonen: Styret, Utdanningsutvalget, Forskningsutvalget, Læringsmiljøutvalget, Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene og Forvaltningsutvalgene for ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. Studentdemokratiet har tillitsvalgte på fakultet og instituttnivå og i alle studieprogramråd.

Studenttinget har en politisk ledelse som skal bidra i prosessene på sentralt nivå og bistå tillitsvalgtapparatet.

Du kan delta i studentdemokratiet ved å gi løpende tilbakemelding til dine studentrepresentanter, eller ved selv å bli studentrepresentant. 
Se også: Studentorganisasjoner ved NTNU

Meld avvik om utdanningskvalitet #

Dersom det ikke blir gjort evalueringer av emnet ditt, eller det som kom fram i evalueringene ikke blir fulgt opp, kan du melde inn avvik gjennom NTNUs nettbaserte avvikssystem.

Slik melder du avvik | Slik følges avvik opp

Hvordan blir kvaliteten på dine emner og ditt studieprogram ivaretatt?  #

Hva kan du forvente at emneansvarlig gjør for å ivareta kvaliteten på emnene dine? 

Hva kan du forvente at studieprogramleder gjør for å ivareta kvaliteten av studieprogrammet ditt?

0 Vedlegg
35404 Visninger
Gjennomsnitt (6 Stemmer)