Redigere wikiside

Strukturere wikiside

IT-info: web Målgruppe: Medarbeidere Tema: Web
Tagger: web innsida

På denne siden vil du lære hvordan du best strukturerer en wikiside. Det kan handle om hva som kommer først og sist, hvordan du deler den inn og hvordan du lager god navigasjon. 

Første mellomoverskrift - h2 #

Andre mellooverskrift - h2 #

Nivå under mellomoverskrift - h3 #

1 Vedlegg
722 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)