English version – Structure

Programinformasjon #

Strukture er en gratis programvarepakke for bruk av multi-locus genotype data for å undersøke populasjonsstrukturen. Den kan brukes på de fleste vanlige genetiske markørene, inkludert SNPS, mikrosatellitter, RFLP og AFLP.

Lisensinformasjon #

Gratis: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av NV-fak (Institutt for biologi).

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Structure hos Pritchard Lab, Stanford University


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1826 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)