Strategi og styrende dokumenter

(Videresendt fra Strategier for NTNU)

På denne siden finner du NTNUs strategi, fakultetenes strategier, politikker, planer, reglement og andre styrende dokumenter.

Strategier #

Fakultetenes strategier #

Fra visjon til handling #

Utviklingsplaner #

Plan og budsjett #

Rapporter #

Styrende dokumenter #

Forskning #

Utdanning #

Internasjonalt #

Likestilling #

NTNUs politikk for likestilling og mangfold 2018–2021 | Engelsk versjon

Kommunikasjon #

Informasjonssikkerhet og personvern #

Personal #

Særavtaler #

Arkiv #

Arkivplan for NTNU

Økonomi #

Lover, instrukser og reglement - økonomi

Råd og utvalg #

Se egen side med oversikt over råd og utvalg ved NTNU

35 Vedlegg
65071 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)