Strategi og styrende dokumenter

På denne siden finner du NTNUs strategi, fakultetenes strategier, politikker, planer, reglement og andre styrende dokumenter.

Plan og budsjett #

NTNUs styre: Møtedatoer i 2021 og foreløpig oversikt over saker knyttet til strategi og ressursfordeling: 

20. januar 2021: Tildelingsbrevet fra KD

11. februar 2021: Styrets beretning for 2020 (første behandling) 

11. mars 2021:

 • Årsrapport og årsregnskap 2020 til KD
 • Kvalitetsmeldingen for utdanning 2020
 • Årsrapport HMS 2020
 • Internrevisjonens årsrapport 2020 og plan 2021
 • Budsjett 2021 og langtidsutsikter. 

17. juni 2021:

 • Virksomhetsrapport 1. tertial 2021
 • Strategisk studieporteføljeutvikling 
 • Drøftingssak om Ramme strategi og omstilling
 • Riksrevisjonens beretning om årsregnskapet for 2020

18. - 19. august 2021: 

 • Eierstyring, NTNUs selskaper
 • Planleggingsrammer for 2022 og langtidsperioden

28. oktober 2021

 • Virksomhetsrapport 2. tertial 2020 
 • Studieporteføljeendringer 
 • Budsjettforslag for 2023 til KD
 • Informasjon om statsbudsjettet

1. - 2. desember 2021

 • Årsplan og rammefordeling 2022 og langtidsperioden 
 • Opptaksrammefordeling
 • Langtidsplaner for infrastruktur 

#

Strategier #

Fakultetenes strategier #

Fra visjon til handling #

Utviklingsplaner #

#

Rapporter #

Styrende dokumenter #

Forskning #

Utdanning #

Internasjonalt #

Likestilling #

NTNUs politikk for likestilling og mangfold 2018–2021 | Engelsk versjon

Kommunikasjon #

Informasjonssikkerhet og personvern #

Personal #

Særavtaler #

Arkiv #

Arkivplan for NTNU

Økonomi #

Lover, instrukser og reglement - økonomi

Råd og utvalg #

Se egen side med oversikt over råd og utvalg ved NTNU

40 Vedlegg
66318 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)