Levende bilder

Strømming i Levende bilder

På denne siden finner du informasjon om hvordan du bestiller strømming gjennom Levende bilder-prosjektet. Du anbefales å lese informasjonen under før du eventuelt kontakter prosjektet for bestilling.

Samleside om videoSider merket med video | English

Strømming #

Hva ligger i dette tilbudet? #

Teamet i Levende bilder tilbyr hjelp til oppsett og bruk av strømme-tjenester for de som ønsker å strømme større hendelser utover Skype-møter. Dette tilbudet gjelder for deg som ønsker å sende et arrangement, en konferanse eller et kurs over nett. Her tilbys det strømmingsutstyr i Trondheim, Gjøvik og Ålesund med opplæring til videre bruk ved senere anledninger. Vi benytter YouTube som verktøy til dette.

Hvordan fungerer det? #

For å kunne benytte deg av Levende bilders strømmetjeneste må du først ta kontakt med oss på mail hvor du forklarer kort hvorfor du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. Her vil vi ta en vurdering på behovet for strømming, og eventuelt vurdere Skype kan være en mer effektiv måte. 

Å gjøre en strømmeproduksjon krever planlegging i forkant, og vi trenger derfor en del viktig informasjon. Oppgaven med å samle informasjonen blir lagt på den som bestiller. Siden planlegging av strømming kan være tidkrevende, ønsker vi at bestilling av strømming skjer senest 14 dager i forkant av arrangementet. Vi vil så langt det lar seg gjøre strekke oss etter å levere til henvendelser utover dette, men kan ikke garantere at vi har mulighet om fristen blir for kort.Vi kan heller ikke garantere levering av strømming hvis arrangementet foregår utover normal arbeidstid.

Hva hjelper vi deg med? #

Vi hjelper til med gjennomføring av strømmingen, og på samme tid vil du få muligheten opplæring i bruk av utstyret, og til å lære hvordan du kan gjennomføre en større del strømmingen ved en senere anledning. Med oss som støtte, selvsagt! 

Hva må du gjøre? #

Når vi har mottatt din henvendelse på mail og fått bekreftet at vi kan hjelpe deg med strømming, vil du få beskjed om å fylle ut en sjekkliste. Her får du oppgaver som f. eks å gå på befaring på location, sjekke tilgjengelig nettverkstilgang, avklare opphavsrettslige spørsmål, og andre punkter som må på plass for å legge til rette for produksjonen.

  1. Last ned sjekklisten under og følg instruksjonene:
     Sjekkliste for strømming
  2. I sjekklisten vil du bli bedt om å få samtykke fra alle som skal delta foran kamera. 
    Last ned samtykkeskjemaer her: Norsk eller English. Se også vedlegg for flere versjoner.
  3. Når sjekklisten er fylt ut, leveres dette i et elektronisk skjema til oss i Levende bilder. Dette skjemaet følger vi så opp om det skulle være noen mangler.
  4. Når sjekklisten er utfylt leverer du inn bestillingen her: bestillingsskjema
  5. Vi er nå klare til strømming!

GDPR i Levende bilder #

Som hovedregel i GDPR skal det innhentes skriftlig samtykke fra alle som fotograferes/ er med på video- eller lydopptak. Et elektronisk samtykkeskjema skal fylles ut, og finnes her: Samtykkeerklæring.
Det er derfor svært viktig at brukere av Levende bilders strømmingtilbud og dagskurs i videoproduksjon og redigering leser seg opp på de reglene og retningslinjene som gjelder for dette. 

Mer informasjon om GDPR i foto/video/lyd-opptak, og de regler og unntak som gjelder, finner du her: Samtykke ved foto - video - lyd. 

Ta kontakt for booking av avtaler, eller om det skulle være noen spørsmål.

Kontaktpersoner: Synnøve Aune, Thomas Høstad eller Geir Wennberg

1 Vedlegg
3857 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)