Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å redusere risiko for ulykker for medarbeidere i faggruppe Elektro og omfatter medarbeidere i faggruppe Elektro i seksjon for teknisk drift.

Alle medarbeidere ved faggruppe Elektro er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Medarbeider skal #

  • umiddelbart kontakte høyspentvakt ved NTNU og driftsleder høyspenning ved strømbrudd/feilsøking
  • ikke selv iverksette arbeid i høyspentanlegget

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 22.05.2013

Erstatter: 10.09.12

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr: DE03

0 Vedlegg
5977 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)