Strålevernkoordinatorer

På denne siden finner du oversikt over strålevernkoordinatorer ved NTNU.

English version - Radiation protection coordinators

Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

NTNUs sentrale strålevernkoordinator er Ann Kristin Sjaastad.

Strålevernmatrisen er et samarbeidsforum mellom strålevernkoordinatorene. Strålevernmatrisen fremmer forslag til aktiviteter og forbedringer til NTNUs HMS-sjef.

Enheter som har flere strålevernskoordinatorer har en hovedkontakt. Du kan også kontakte enhetsleder hvis enheten ikke har en lokal strålevernkoordinator.

 

  1. MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
  2. IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
  3. IV - Fakultet for ingeniørvitenskap
  4. NV - Fakultet for naturvitenskap
  5. ØK - Fakultet for økonomi
  6. SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
  7. NTNU Nanolab
  8. Vitenskapsmuseet
  9. NTNU i Ålesund
  10. NTNU i Gjøvik

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt

Koordinator

Avdeling for komparativ medisin

Trine Skoglund 

Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Paulo Girão Bettencourt

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Veslemøy Malm Landsem (Gastrosenteret nord/øst og sør/øst, hovedkontakt IKOM) 

Per Arne Aas (Labsenteret)

Kjartan Egeberg (lasere)

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Marit Stjern

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie Kirsti Kvaløy
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Albertina Rusandu

 

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk

Institutt

Koordinator

Institutt for elektroniske systemer

Sverre Vegard Pettersen

Institutt for elkraftteknikk Halsten Aastebøl
Institutt for teknisk kybernetikk Knut Reklev
   

 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap 

Institutt

Koordinator

Institutt for energi- og prosessteknikk

Halvor Haukvik

Institutt for marin teknikk

Einar Magnus Aasen

Institutt for geovitenskap og petroleum

Torill Sørløkk 

Institutt for bygg og miljøteknikk

Thuat Trinh

Institutt for konstruksjonsteknikk

Steinar Seehuus

 

NV - Fakultet for naturvitenskap

Institutt

Koordinator

Institutt for biologi

Grethe Stavik Eggen

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Amalie Johanne H. Mathisen

Institutt for fysikk

Oddbjørn Grandum (lasere/røntgen)
Kristin Grendstad (radioaktive kilder)

Institutt for kjemi Melanie Siah

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Gunn Torill Wikdahl

Institutt for materialteknologi

Kristin Høydalsvik Wells (hovedkontakt, i permisjon)

Maria Tsoutsouva (hovedkontakt)

Morten Raanes (Alfred Getz vei)

 

ØK - Fakultet for økonomi

Institutt

Koordinator

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Rikke Bramming Jørgensen

 

 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt

Koordinator

Institutt for lærerutdanning

Jan Tore Malmo

 

 

NTNU Nanolab

Enhet

Koordinator

NTNU Nanolab

Ken Roger Ervik

 

Vitenskapsmuseet

Enhet

Koordinator

Nasjonallaboratoriene for datering

Martin Seiler
Institutt for arkeologi og kulturhistore

Marte Iversen Rønning

 

NTNU i Ålesund

Koordinator: Hans Christian Giske

 

NTNU i Gjøvik

Koordinator: Astrid Berntsen

 

 

 

0 Vedlegg
17020 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)