Stoffkartotek - kontaktpersoner

Oversikt over hvem som administrerer stoffkartoteket ved NTNU og deres ansvar og oppgaver

In English - This is an overview of who has responsibility for the Material Data Safety Sheet library and archive at NTNU and their responsibilities. This page will not be translated, because we assume that individuals who do not read or understand Norwegian are still familiar with the name of their department in Norwegian.

Kontaktpersoner HMS-seksjonen #

Kontaktpersoner fakulteter og enheter i fellesadministrasjonen #

Andre kontaktpersoner  #

 • EPT - Institutt for energi- og prosessteknikk: Aleksander Mosand (gass- og kjemikalieansvarlig)

Ansvar og oppgaver #

Sentral stoffkartotekkontakt #

 • Administrere NTNUs stoffkartotek.
 • Kontaktledd mellom systemleverandør, kjemikalieleverandør, aktuelle myndigheter og NTNU.
 • Lede Stoffkartotekmatrisen.
 • Formidle og iverksette tiltak, aksjoner og opplæring.
 • Bistå enhetene og formidle fagekspertise i sikker bruk av kjemikalier/farlige stoffer, verneutstyr, risikovurdering, avhending og opplæring i tilknytning til stoffkartoteket.
 • Rapportere til HMS-sjefen.

Fakultetets/enhetens stoffkartotekkontakt #

 • Administrere arbeidet med stoffkartoteket på fakultetet/avdelingen i samarbeid med ledelsen.
 • Delta i stoffkartotekmatrisen.
 • Veilede og informere enhetene om bruk av stoffkartoteket, stoffkartotekets risikovurdering og substitusjon av kjemikalier.
 • Rapportere til ledelsen.
 • Formidle og iverksette tiltak, aksjoner og opplæring.

Stoffkartotekkontakt på lokasjoner #

 • Ajourholde og oppdatere stoffkartoteket på egne lokasjoner.
 • Sørge for at hver lokasjon har oppdaterte og lett tilgjengelige papirutgaver av sikkerhetsdatablad på norsk og ved behov også på engelsk.
 • Sørge for at sikkerhetsdatablad blir lagt på riktig lokasjon i stoffkartoteket når nye kjemikalier blir kjøpt inn.
 • Rapportere til linjeleder.

Linjeleder #

Linjeleder har overordnet ansvar for tilrettelegging, og skal sørge for:

 • peke ut stoffkartotekkoordinatorer på lokasjoner som skal ha jevnlig ajourhold og oppdatering av stoffkartoteket.
 • brukere av stoffkartoteket har nødvendig kompetanse og får eventuell opplæring.
 • sette av nok tid og ressurser til ajourhold av stoffkartoteket ved enheten.
 • enhetens lokasjoner i stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert.
 • oppdatert navn på stoffkartotekkontakt på lokasjon.
 • hver lokasjon gjennomfører risikovurdering for bruk av kjemikaliet.
 • sende melding om ny stoffkartotekkoordinator ved fakultet/enhet til HMS-avdelingen v/sentral stoffkartotekkordinator.

Stoffkartotekmatrisen #

Stoffkartotekmatrisen er et samarbeidsforum mellom stoffkartotekkoordinatorene. Stoffkartotekmatrisen fremmer forslag til aktiviteter og forbedringer til NTNUs HMS-sjef.

0 Vedlegg
16047 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)