Standarder

Biblioteket tilbyr deg som ansatt eller student ved NTNU flere måter å finne standarder på, inkludert fullteksttilgang til aktive NS, NEK og ISO standarder.

En standard er et dokument som beskriver krav, spesifikasjoner, retningslinjer eller egenskaper som skal brukes konsekvent for å sikre at materialer, produkter, prosesser og tjenester er forsvarlige og tilpasset sitt bruk.

English version - Standards


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Finn standarder på standard.no #

Søk etter NS, NEK eller ISO standarder

Tilgang til fulltekstversjoner forutsetter at du er tilkoblet NTNUs nettverk, du kan også være tilkoblet via VPN

  • Standardene kan kun åpnes i Adobe Acrobat Reader
  • Lastes ned/åpnes uten problem i de fleste nettleserne
  • Må være konfigurert til å benytte Adobe Acrobat Reader PDF leser
  • Sjekk i din nedlastingsmappe

Begrensninger ved tjenesten standard.no #

  • Nedlastede standarder kan kun leses / skrives innen 24 timer.
  • I NTNUs abonnement er det inkludert 200 utskrifter per år for hver enkelt standard. For aktive standarder eldre enn 3 år økes utskriftsgrensen til 230/år. Det er ingen begrensninger på antall visninger på skjerm.
  • Når utskriftsgrensen er nådd for en standard, kan du kjøpe flere eksemplarer til 30% av ordinær utsalgspris ved å benytte rabattkoden øverst på siden.
    • Kjøp av standarder til rabattert pris betales av bruker eller det enkelte fagmiljø.
  • Tjenesten kan behandle 70 samtidige brukere. Skulle du ikke få tilgang med én gang så prøv igjen senere.

Vil du lese standarder lastet ned fra standard.no på nettbrett eller smarttelefon? #

Se også #

I bibliotekets samling av fagdatabaser kan du finne standarder innen ulike fagfelt

Oversikt over standarder ved Teknisk hovedbibliotek (pdf)

Kontakt #

5 Vedlegg
79741 Visninger
Gjennomsnitt (6 Stemmer)