Standardavtale mellom bedrift og student

English version - Student and business cooperative agreements.

Ser du etter noe annet? Temaside om oppgaveskriving | Sider merket med oppgaveskriving

Standardavtale om samarbeid mellom en student og en bedrift, eller ekstern virksomhet #

Hvis du som student skal skrive en oppgave i samarbeid med en bedrift, eller ekstern virksomhet, skal du inngå en avtale med dem om dette. Dette gjør du på èn av to måter:

  1. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med bedriften/ den eksterne virksomheten (lenke til veiledning):
    • Du skal fylle ut standardavtalen om samarbeid som en del av masteravtalen i SharePoint. Huk av for at du skal samarbeide med bedrift/ekstern virksomhet, og fyll inn tilleggsinformasjonen du blir bedt om.
    • Merk at det genereres to separate avtaler etter at de er godkjent av veileder og instituttet i systemet. Du vil deretter få et varsel per epost om at du må hente ut standardavtalen om samarbeid som pdf, og få denne signert av bedriften i fire eksemplar, som leveres tuil partene (deg, veileder, institutt, og bedrift) før den er gyldig.
    • Veiledning og informasjon om hvor avtalen fylles inn finner du ved å følge denne lenka. 
  2. Du skal samarbeide med en bedrift/ekstern virksomhet om en oppgave som ikke er en masteroppgave:

Taushetsplikt #

Mange bedrifter eller organisasjoner vil ha behov for at du som student forplikter deg til konfidensialitet rundt virksomheten. Bruk dette for å avtale taushetsplikt:

7 Vedlegg
45914 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)