Støv

Helseskadelig støv kan øke muligheten for utvikling av allergi og sykdommer i luftveier.

English version - Hazardous dust

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Arbeidsmiljø med støv #

Helseskadelig støv kan forekomme i arbeidsmiljø som har:

 • Metallstøv
 • Papirstøv
 • Røyk
 • Støv fra dyr, fôr og strø
 • Støv fra stein eller sand
 • Trestøv
 • Tørr mørtel og betong

Kontakt Bedriftshelsetjenesten hvis du har behov for bistand til å vurdere støvforholdene på arbeidsplassen.

 

Sikkerhet #

Eksponering for helseskadelig støv skal først og fremst forhindres ved hjelp av tekniske tiltak, for eksempel avtrekk. Hvis risikovurdering konkluderer med at vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr er nødvendig, skal riktig utstyr være tilgjengelig og i forskriftsmessig stand. Sørg for tilstrekkelig opplæring og nødvendig informasjon slik at du kan jobbe på en god og trygg måte. Rammeavtaleleverandør Albert E. Olsen kan bistå med valg av riktig personlig verneutstyr. Kontaktperson hos Albert E. Olsen er Kjetil Bjørkum.

Vær oppmerksom på at visse typer støv kan være brannfarlig og/eller eksplosjonsfarlig, eller særlig helseskadelig. For eksempel angir Arbeidstilsynet at trestøv skal betraktes som kreftfremkallende. Støv fra enkelte bergarter kan være radioaktivt og/eller kreftfremkallende.

Hvis du eksponeres for helseskadelig støv, får du på basis av risikovurderingen tilbud om helseundersøkelseBedriftshelsetjenesten kan bistå i vurderingen.

Allergi og sykdom i luftveier #

Hvis du puster inn helseskadelig støv kan du utvikle allergi eller sykdom i luftveiene. Allergi og sykdom utvikles over tid og i ulik grad for ulike personer. Er du allergisk fra før, er det stor sannsynlighet for at du utvikler flere allergier.

Sørg derfor for at du jobber på måter som gir minst mulig spredning av støv. Bruk støvmaske hvis det er uunngåelig med helseskadelig støv i lufta.

Aktuelle spørsmål til HMS-runde #

 • Hvordan arbeider enheten for å redusere eksponering for støv, både til personer og til nærområder?
 • Kan enhetens støv fremkalle allergi eller giftvirkning?
 • Hvordan sikrer enheten at lagring og avhending av støv er tilfredsstillende?
 • Hvordan forebygges utslipp av evt. miljøskadelig støv?
 • Hvilke rutiner har enheten for å sikre tilbud om helseundersøkelse ved fare for ugunstige helseeffekter?

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 25. august 2015 - HMSR58 - ePhorte 2016/3901 

1 Vedlegg
20703 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)