Student ved IMF

Støtte til studentformål ved IMF

Under arbeid 24. okt 2019...

På denne siden finner du informasjon og framgangsmetode for søknad om midler til studentrettede tiltak og organisasjoner fra instiutt for matematiske fag. De som kan søke om støtte er:

  • Linjeforeninger hvor studenter som studerer matematiske fag er tilknyttet (årsstudium matematiske fag, bachelor matematiske fag, master matematiske fag, lektorutdanning i realfag og siv.ing fysikk og matematikk.
  • Studentorganisasjoner som retter tiltak mot de som studerer matematiske fag.

Det kan søkes om støtte til tiltak som:

  • fremmer sosiale og faglig tiltak for studenter som studerer matematiske fag.
  • fremmer rekruttering og omdømme av matematikkutdanninger ved NTNU. 

 

Søknaden sendes i gjennom dette søknadsskjemaet

 

Har du spørsmål ta kontakt med instituttleder Einar Rønquist eller studieveileder Stian Tamlagsrønning 

 

 

 

0 Vedlegg
299 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)