Språkforberedelser til utenlandsstudier

Ser du etter noe annet? Se temaside om utenlandsstudier.


English version: Language preparation for studying abroad


For å få maksimalt utbytte av utvekslingsoppholdet anbefaler vi sterkt at du forbereder deg grundig i det språket det undervises på. Institutt for språk og litteratur ved NTNU tilbyr introduksjonskurs i flere språk.Du bør deretter ta ytterligere språkkurs i utlandet. Lånekassen tilbyr gunstige stipend for forberedende språkkurs.

Du må også sjekke om det kreves dokumentasjon av språkkunnskaper dit du skal.

Introduksjonskurs i språk #

I språkbiblioteket på Dragvoll (bygg 10) finner du kurs på nesten 70 ulike språk i utlånsbiblioteket og et stort utvalg av lydbøker på engelsk, tysk og fransk.

Støtte fra Lånekassen #

Du kan under visse forutsetninger få språkstipend fra Lånekassen.

Engelske språktester #

Enkelte læresteder krever dokumentasjon på at du som student har et visst nivå av språkferdigheter i engelsk. Dersom det er et krav bør du ta språktest i god tid før avreise.

Test dine ferdigheter i engelsk:

Merk at dersom du skal ta en hel mastergrad eller doktorgrad i USA, må du kanskje ta GRE(Graduate Record Exam). For mer informasjon og registrering se nettsiden.

Spansk og portugisisk som undervisningsspråk #

Det er nødvendig med spanskkunnskaper dersom du skal studere i spansktalende land, der undervisningen i hovedsak foregår på spansk. De fleste lærestedene krever også dokumentasjon på spanskferdigheter. Grunnemner i spansk ved NTNU vil gi et godt grunnlag for studier i spansktalende land. For studier i Brasil kreves kunnskaper i portugisisk.

Se også #

Kontakt #

Språkbibiblioteket, epost: spraklab@hf.ntnu.no

0 Vedlegg
5742 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)