Språkforberedelser til utenlandsstudier

(Videresendt fra Språkforberedelser)

Mange læresteder krever at du kan dokumenterer språkkunnskapene dine. Det finnes også muligheter for språkkurs og stipend. 

English version - Language preparation for studying abroad

Se temaside om utenlandsstudier


For å få maksimalt utbytte av utvekslingsoppholdet anbefaler vi sterkt at du forbereder deg grundig i det språket det undervises på. Institutt for språk og litteratur ved NTNU tilbyr introduksjonskurs i flere språk. Du bør deretter ta ytterligere språkkurs i utlandet. 

Du må også sjekke om det kreves dokumentasjon av språkkunnskaper dit du skal.

Støtte fra Lånekassen #

Du kan under visse forutsetninger få språkstipend fra Lånekassen. Du kan ha rett til støtte selv om noen av emnene tas på engelsk.

Engelske språktester #

Enkelte læresteder krever dokumentasjon på at du som student har et visst nivå av språkferdigheter i engelsk. Dersom det er et krav bør du ta språktest i god tid før avreise. Sjekk hvilke tester lærestedet du søker til aksepterer.

Test dine ferdigheter i engelsk:

Merk at dersom du skal ta en hel mastergrad eller doktorgrad i USA, må du kanskje ta GRE (Graduate Record Exam). For mer informasjon og registrering se nettsiden.

Spansk og portugisisk som undervisningsspråk #

Det er nødvendig med spanskkunnskaper dersom du skal studere i spansktalende land, der undervisningen i hovedsak foregår på spansk. De fleste lærestedene krever også dokumentasjon på spanskferdigheter. Grunnemner i spansk ved NTNU vil gi et godt grunnlag for studier i spansktalende land. For studier i Brasil kreves kunnskaper i portugisisk.

Se også #

#

0 Vedlegg
42712 Visninger