Sommerarbeidere - retningslinjer

Retningslinjer for arbeidsoppgaver for sommerarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift.

Side om felles HMS retningslinjer ved Campusservice

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å hindre uønskede hendelser for sommerarbeidere. 

Retningslinjen omfatter alle sommerarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Vindusvask #

  • Arbeidet skal i hovedsak utføres stående på gulvet.
  • Hvis dette ikke er praktisk mulig, skal arbeidsleder kontaktes.

vask av vinduer mens du står på gulvet

Gressklipping #

  • Du skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring av arbeidsleder før arbeidet starter.
  • Gressklipping skal IKKE utføres i bratte bakker.
  • Påbudt verneutstyr: Hørselsvern, vernebriller og vernesko.
  • Ved kantklipping skal i tillegg visir brukes.

Påbudt verneutstyr:

Luking #

Påbudt verneutstyr:Hansker

Ved funn av sprøytespisser #

Varsle nærmeste leder for sikker håndtering av sprøyten.

Ved ulykke eller uhell #

Kontakt teamleder.

Ved brannalarm #

  • Lukk dører og vinduer.
  • Gå til møteplass.
  • Meld fra dersom du vet årsak til utløst alarm.
  • Heis skal ikke benyttes ved brannalarm!

Lover og regler #

Arbeidsmiljøloven

Verneutstyr: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel15

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 18.1.13

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: 2.6.12

Nr: K11

6 Vedlegg
10307 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)