Solidworks

English version - Solidworks

Programinformasjon #

Solidworks er et Computer Aided Design (CAD) og Computer aided engineering (CAE) program som kjører på Microsoft Windows.

NTNU har  en avtale for Solidworks Education Edition for  ansatte og studenter.

Avtalen omfatter en nettverksutgave knyttet til en lisenstjener.   Denne skal  brukes av ansatte. Du må  da være tilknyttet NTNU-nettet for å benytte Solidworks - enten direkte eller via VPN fra andre nett.

Avtalen omfatter også en enbrukerutgave (Student Engineering Kit, Student Edition) som studentene skal benytte.  Programmet kan da benyttes uten du må  være tilknyttet NTNU-nettet. 

Avtalen omfatter også Solidworks Composer - for å lage dokumentasjon med 2D og 3D grafisk innhold om et produkt som er konstruert med Solidworks.

Lisensinformasjon #

Volumavtale: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på Microsoft Windows.

Benyttes av IV-fak (Institutt for maskinteknikk og produksjon). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Brukerhjelp #

Lenker #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Solidworks hos Dassault Systems


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
11137 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)