Programvareprodukter

Solibri Model Checker

English version – Solibri Model Checker

Programinformasjon #

Solibri Model Checker er utviklet for bruk i BIM-prosjekter. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (fra engelsk) building information modeling er det man kaller digitale modeller av et bygg. Verktøyet har en lav brukerterskel, som gjør det til et verktøy for flere brukergrupper, også de som ikke sitter og bygger modeller i det daglige. Programmet baseres på IFC, som er en åpent format, som alle "BIM-verktøy" kan eksportere til.

Solibri Model Viewer (SMV) er gratis. Det lar deg åpne filer fra andre Solibri Model Checker (SMC) og SMV brukere, hvor du kan bla gjennom modeller i 3D og legg til kommentarer etter behov.

Lisensinformasjon #

Volumavtale:  Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på Microsoft Windows og MacOS X.

Benyttes av noen IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk/Institutt for vareproduksjon og byggteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Solibri Model Cheker hos Solibri Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
3313 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)