Skrive bacheloroppgave ved NTNU i Gjøvik

Den enkelte avdeling/institutt fastsetter frister for innlevering av bacheloroppgaver. Se Fronter for oppdatert informasjon.

Gå til engelsk versjon

Universitetsbiblioteket #

Universitetsbiblioteket er din viktigste ressurs i oppgaveskriving:

Spørreundersøkelser #

Mange studenter benytter spørreskjema som empirisk metode i sine bachelor-, masteroppgaver, prosjekter og FOU-arbeid, for å få respondenter anbefales å bruke Innsida-kanalen «Forskningsstudier - deltagere ønskes». Spørreundersøkelser kan også legges ut som melding i Innsida-kanalene Student i Gjøvik (alle studenter ved NTNU i Gjøvik) og NTNU i Gjøvik (alle ansatte ved NTNU i Gjøvik).

Krav til spørreundersøkelsene som skal legges ut i disse kanalene: #

  • Skjemaene som benyttes og spørsmålene som blir stilt skal være kvalitetssikret av veileder.
  • Meldingen som skal legges ut skal være underskrevet av både veileder og studenter
  • Meldingen må si noe om hensikten med undersøkelsen, metode og utvalg

Send ønsket tekst til kommunikasjon@gjovik.ntnu.no som vil vurdere teksten og legge ut i egnet meldingskanal.

Trykking av oppgaven #

Kontakt Kopisentralen ved NTNU i Gjøvik

SVN-område #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg med SVN-område (versjonshåndtering) ved større studentoppgaver. Send en melding til orakel@gjovik.ntnu.no for å få hjelp med dette.

Se også #

Eurekaprisen for beste bacheloroppgave

3 Vedlegg
1588 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)