Skrive bacheloroppgave ved NTNU i Gjøvik

Den enkelte avdeling/institutt fastsetter frister for innlevering av bacheloroppgaver. Se Blackboard for oppdatert informasjon. English version - Student thesis at NTNU in Gjøvik

Universitetsbiblioteket #

Universitetsbiblioteket er din viktigste ressurs i oppgaveskriving:

Spørreundersøkelser #

Mange studenter benytter spørreskjema som empirisk metode i sine bachelor-, masteroppgaver, prosjekter og FOU-arbeid, for å få respondenter anbefales å bruke Innsida-kanalen «Forskningsstudier - deltagere ønskes».

Spørreundersøkelser kan også legges ut som melding i Innsida-kanalene Student i Gjøvik (alle studenter ved NTNU i Gjøvik) og Ansatte i Gjøvik (alle ansatte ved NTNU i Gjøvik).

Krav til spørreundersøkelsene som skal legges ut i disse kanalene: #

  • Spørreundersøkelsen må være en del av en større oppgave som bachelor-, master- eller phdoppgave
  • Spørreundersøkelser til alle ansatte må være av strategisk betydning for NTNU i Gjøvik
  • Skjemaene som benyttes og spørsmålene som blir stilt skal være kvalitetssikret av veileder.
  • Meldingen som skal legges ut skal være underskrevet av både veileder og studenter
  • Meldingen må si noe om hensikten med undersøkelsen, metode og utvalg

Husk at med alle studenter blir målgruppen veldig stor - tenk gjerne over om det kan være mer hensiktsmessig å snevre inn målgruppen.

Send ønsket tekst til kommunikasjon@gjovik.ntnu.no som vil vurdere teksten og legge ut i egnet meldingskanal.

Tips til andre kanaler #

  • Kanal for hvert studieprogram på Innsida
  • Aktivt oppsøke studenter i kantina
  • Bruke sosiale medier for å spre undersøkelsen

Trykking av oppgaven #

Kontakt Kopisentralen ved NTNU i Gjøvik

SVN-område #

Du kan få hjelp til opprettelse av SVN-område (versjonshåndtering) ved større studentoppgaver.

Send en melding til orakel@ntnu.no hvis du har flere spørsmål.

Se også #

Eurekaprisen for beste bacheloroppgave

3 Vedlegg
10935 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)