Økonomiportalen -...

Skjema - Økonomi

Her finner du alle økonomi-relaterte skjema innen:

Innkjøp - Bestilling til betaling

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Anskaffelsesprotokoll   Protokollføring av anskaffelser
Databriller, måleskjema   Måleskjema for anskaffelse av databriller
Elektronisk bestillingsskjema   Bestille varer og tjenester. E-skjema/rekvisisjon fra rekvirent til bestiller - enkel utgave.
HMS-erklæring  |  odt    
Kassasjon og salg   Vurdering for utrangering eller kassasjon av utstyr og inventar
Kontoopplysninger utland (docx)  Account information - payments abroad (docx) Nødvendige opplysninger for utlandsbetaling | Guidance for advance payment
Leverandørbrev (pdf) Supplier Letter (pdf) Veiledning Basware IP |  Basware PM
Leverandør-registrering ny /-endre  Supplier registration (odt) Veiledning Basware PM
Innmelding og endring av kontrakter - Basware Contractsmodul    Veiledning Basware CM
Låne/leiekontrakt   Kontrakt for lån eller leie av materiell
Mal for innhenting av kopieringstillatelse

Permission to reproduse works with registered copyright

Skaffe kopieringstillatelse - norsk / engelsk
Mal for innhenting av kopieringstillatelse deutsch Skaffe kopieringstillatelse - tysk
Proformafaktura   Proformafaktura
Reisestipend i grunnutdanning   Stipend til studieforhold til og med mastergrad (- ingen innrapportering, dvs. trekkfri)
Tollfrihetserklæring   Søknad om tollfritak til Tollvesenet

Kontraktsmaler - eksternfinansierte prosjekter

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Topartsavtale bidrag English Bidragsfinansierte prosjekter
Topartsavtale bidrag, kontraktssum under kr 500.000 English  
Topartsavtale oppdrag English  
Topartsavtale oppdrag, kontraktssum under kr 500.000 English  
Generelle kontraktsvilkår General terms of contract  
Kompetanseprosjekter for næringslivet English Samarbeidsavtale - Forskningsrådsfinansierte prosjekter. (Tidligere KMB-prosjekter)
Egenerklæring ved prosjektdeltakelse English  

Støttedokumenter

Rutinebeskrivelser

Lønn

Logg inn i HR-portalen (PagaWeb) for registrering av reiseregning, timeliste, ferie m.m.

Skjema

Engelsk

versjon

Skjemaet brukes til
Kontoopplysninger utlandsbetaling Account information - payment abroad Innhente opplysninger for å kunne gjennomføre utenlandsbetalinger | Guidance for advance payment
Oppdragsavtale Assignment Agreement Avtale for eksterne oppdragstakere, se anbefaling av nettleser.
P-1 - Lønnsmelding   Manuell lønnsmelding for "Tilgang" og "Endring" i arbeidsforhold -Utfyllingsveiledning ODT PDF
P-4 - Regning for undervisnings- og rekrutteringsarbeid English Regning for undervisnings- og rekrutteringsarbeid - Utfyllingsveiledning ODT PDF | Teaching payment claim form
P-5 - Regning for eksamensarbeid   Timeliste for utført eksamensarbeid (ikke-ansatte) - Utfyllingsveiledning ODT PDF
P-6 - Regning for time- og overtidsarbeid   Timeliste for utført timer - og overtidsarbeid (tilsatte uten tilgang til Paga) - Utfyllingsveiledning ODT PDF
Utenlandske medarbeidere - sjekkliste       Sjekkliste (for HR-medarb) - lønn for utenlandske medarbeidere

Lønn/HR-relaterte skjema:

Bekreftelse på utenlandsopphold

(ikke i bruk - avsluttes?)

English 

Bekrefte utenlandsopphold ifbm eks forskningstermin e.l. 

Verification of your sabbatical stay abroad

E-101/A1 EU-skjema   Bekreftelse/Dokumentasjon på hvilket land medlemet er trygdet.
Flyttemelding for flytting fra Norge   Reporting a move from Norway
Forskuddsutbetaling  Advance payment form

Veiledning for forskuddsutbetaling av lønn, HR-portalen eller Reiseforskudd | 

Guidance for advance payment, Travel advance

Norwegian national insurance scheme Norwegian national insurance scheme Application for insurance during stay in Norway
Søknad om D-nummer og skattekort eller skattefritak   Skatteetatens informasjon om og skjema for søknad om D-nummer og skattekort eller skattefritak
Refusjon av oppgavepliktige utgiftsgodtgjørelser   Veiledning Refusjon av personlige utlegg | Guidance Reimbursement of personal expenses

Refusjon av personlige utlegg / utbetaling der faktura ikke foreligger (ikke NTNU ansatte)

Reimbursement of personal expenses / Payments without invoice (not NTNU employee)

Mer om  Refusjon av personlige utlegg | More information Reimbursement of personal expenses

Selvstendig næringsdrivende

 

  Vurderingsskjema for oppdrag i næring eller lønnsforhold (Vedlegg til utbetalingsbilaget)
Reisestipend i grunnutdanning   Stipend til studieforhold til og med mastergrad (- ingen innrapportering, dvs. trekkfri)
Tjenestetelefon - trekk i lønn   Trekk i lønn for privat bruk av mobiltelefon dekket av NTNU

Prosjekter

Trenger du hjelp til prosjektøkonomi, kontakt prosjektøkonomen for din enhet

Eksternfinansierte prosjekter

Skjema Skjemaet brukes til
Sjekkliste ved godkjenning av prosjektsøknader, BOA-prosjekter Sjekkliste for avtale/kontrakt med eksternfinansiert kilde
Klassifisering av mva Klassifisering av MVA og bidrag/oppdragsprosjekt
Avslutning av BOA-prosjekter Avslutning av BOA-prosjekter
Opprettelse av prosjekt for kurs og konferanser Opprettelse av prosjekt for kurs og konferanser samt klassifisering

Opprettelse av 685-prosjekt

For midlertidig vitenskapelig ansatte som skal rapporteres som ansatt BOA
Avslutning av 685-prosjekt Skjema for avslutning av 685-prosjekter
Brukertilgang Maconomy Skjema for ny eller endret brukertilgang til Maconomy
Opprettelse av nye leiestedsressurser Skjema for opprettelse av leiestedsressurser
Opprettelse av koordinatorprosjekt Skjema for opprettelse av koordinatorprosjekter
Fakturagrunnlag BOA-koordinatorprosjekt KUN for BOA koordinatorprosjekt. Brukes hvis det skal sendes faktura til bidragsyter
Koordinatorprosjekt - utbetaling Utbetalinger fra koordinatorprosjekt til partnere (NTNU og eksterne)

Interne prosjekter

Skjema Skjemaet brukes til
Internt prosjekt - opprettelse Opprettelse av interne prosjekt

Internt prosjekt - avslutning

Avslutning av interne prosjekt

Avslutning av EVU-prosjekter

Innmelding stipendiat RSO-BOA

Internt prosjekt insentivmidler EU - opprettelse

Regnskap

Skjema Skjema brukes til
Analyse Skjema for opprettelse, endring og stenging av analyse
Etablering av stedskode (k.sted) Søknad om etablering av ny stedskode / enhet i organisasjonsregisteret
Fakturagrunnlag  For fakturering til firma, samt interne transaksjoner for internhandel (Utgående faktura)
Fakturagrunnlag - flerfaktura Til bruk for utfakturering av 10 fakturaer eller mer
Innmelding av brukere i Basware Melde inn nye brukere i Basware
Intern handel Godskriving / Belastning mellom enheter
Intern refusjon av lønnskostnader (NB! Satser pr 2008) intern fordeling eller refusjon av lønn ved eksterne prosjekter

Kontoopplysninger - utlandsbetaling (docx) / Account information payments abroad

Innhenting av nødvendige opplysninger for utlandsbetaling (Guidance for advance payment)

Kreditnotagrunnlag Brukes ved tilbakebetaling av for mye innbetalt eller bortfall av krav. (Utgående fakt.)
Leverandør, standardbrev, norsk Bestillings- og fakturarutiner for NTNU-leverandører
Leverandør, standardbrev, engelsk - Supplier Letter Bestillings- og fakturarutiner for NTNU-leverandører (English)
Ompostering - ADI Bruk av ADI
Ompostering lønn BOA - ADI ADI-skjema for ompostering av lønn - BOA prosjekter
Ompostering med avgiftskode Skjema med rubrikk for mva-kode
Ompostering / feilretting mellom kostnadssteder Brukes ved korrigering/feilretting mellom enheter
Refusjon personlige utlegg (ikke NTNU ansatte)/ Reimbursement of personal expences (not NTNU emploee)

Veiledning Refusjon av personlige utlegg

Guidance Reimbursement of personal expenses

Salg og kassasjon Registrere avgang i anleggsregisteret
Reisestipend i grunnutdanning Stipend til studieforhold til og med mastergrad (- ingen innrapportering, dvs. trekkfri)
   
   

Reiser

Logg inn i PagaWeb for å registrere reiseregninger eller kjørebok.

Skjema Engelsk versjon Skjema brukes til
Forhåndsgodkjenning av tjenestereiser, kurs og seminar   Alle reiser skal godkjennes av leder før avreise
Kontoopplysninger - utlandsbetaling  Account information - payment abroad Innhenting av nødvendige opplysninger for utlandsbetaling (Guidance for advance payment)
Oppgjørsskjema for tilskuddsreiser, stipend, forskningstermin eller faglig tilskuddsreise e.l.   Tilskudd, stipend i arbeidsforhold

Reiseforskudd  (Fellesadministrasjon)

English  Mer info om forskuddsutbetaling ved reise | Info about advance payment
Reiseforskudd MH  Travel advance MH  
Reiseforskudd IE  Travel advance IE  
Reiseforskudd SU  Travel advance SU  
Reiseforskudd IV  Travel advance IV  
Reiseforskudd NV  Travel advance NV  
Reiseforskudd HF  Travel advance HF  
Reiseforskudd ØK  Travel advance OK  
Reiseforskudd AD  Travel advance AD  
Reiseforskudd VM  Travel advance VM  
Reisestipend i grunnutdanning   Kun for studenter i studieforhold til og med mastergrad (- trekkfritt)

Reiseregning pdf med summeringer (krever Adobe reader!)

 

Reiseregning pdf uten summeringer

Travel and subsistence claim form - whith calculations (use Adobe reader only!)

 

eTravel and subsistence claim form - without calculations

Manuell skjemablankett - kun for ikke-ansatte uten tilgang til HR-portal/PagaWeb | Travel and subsistence

SFT Rapportfil

Skjema
Dette er en rapportfil i Excel-format, som er et uttrekk av alle data som ligger i PAGA. Uttrekk av data skjer etter hver hovedlønnskjøring. Rapporten er et hjelpemiddel for lønns-og personalansvarlige og tilgang til rapporten fås ved henvendelse til Personalavdelingen. For å finne filen: Gå til Min datamaskin, finn server slp4les på Lademoen. Åpne serveren, gå til katalog sfp og åpne filen sfp.xls.

Strategi, budsjett og rapportering

Skjema
Lønnsbudsjettmal
Langtidsbudsjett
Periodiseringsbudsjett
Tertialrapportering

Økonomi, fullmakter - Systemtilganger

Skjema Skjema brukes til
Delegering av BDM (word) (odt)  (red 03.06.15) Budsjettdisponeringsmyndighet
Attestantfullmakt (doc) Bestiller - Fagbestiller - Fastlønnsattestant - Variabellønnsattestant
Registrere nye brukere av BasWare (xls) Brukerveiledning BasWare IP | BasWare PM
22 Vedlegg
111509 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)