Skilt og merking

(Videresendt fra Skilt og dekor)

Ser du etter noe annet? Temaside om logo og maler

Bestille kontor -og romskilt #

Romskilt kan bestilles gjennom CORDA, disse blir da produsert hos NTNU Grafisk senter.
Hvis det er behov for hjelp til montering, kan dette bestilles i e-vaktmester.

På NTNU er det flere varianter av kontorskilt. En oversikt over de som fortsatt vedlikeholdes finner du i CORDA. Der finner du de gamle aluminiumsskiltene, med sort tekst/folie og de nye papirfleksible rammene.

Etter fusjonen har det kommet til en del nye bygg som NTNU ikke eier. I prinsippet er det i første omgang byggeier som er ansvarlig for skiltingen i det aktuelle bygget og de kan kontaktes for bestilling av nye. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Utskriftsmaler til papirfleksible skilt #

Dette er maler for dem som har papirfleksible skilt. Disse malene bruker du når papirlappen i skiltet skal byttes ut. Etter fusjonen har det kommet til en del skiltsystem som disse malene ikke passer til. Ta kontakt får å få laget tilpassede maler. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Kontorskilt - navn - 40x210 mm
Kontorskilt - navn og tittel - 40x210 mm

Kontorskilt - navn - 60x210 mm
Kontorskilt - navn og tittel - 60x210 mm

Kontorskilt A4 - 8 navn.
K
ontorskilt A4 - 8 navn og tittel

Utskriftsmaler Realfagbygget og Adolf Øien bygget #

Realfagbygget - Kontorskilt liten - 157x60mm - Kun navn
Realfagbygget - Kontorskilt liten - 157x60mm - Navn og tittel

Realfagbygget - Kontorskilt stor - 157x157mm - Kun navn
Realfagbygget - Kontorskilt stor - 157x157mm - Navn og tittel

Utskriftsmaler Ålesund #

Kontorskilt_K-bygget_118x80mm
Kontorskilt_K-bygget_118x80mm_Uten tittel

Skilting av fellesrom #

Dette er rom som de fleste undervisningsrom, grupperom, lesesaler og Datasaler som administreres av Avdeling for studieadministrasjon. En oversikt over hvilke rom dette gjelder finnes på rapportsiden for timeplansystemet.

Feil eller mangler på disse rommene meldes til Avdeling for studieadministrasjon gjennom NTNU Hjelp.

Romnummer #

Alle rom på NTNU skal være merket med et nummer. Dette nummeret er rommets ID og må stemme overens med kartdataen til NTNU Eiendom. Ved for eksempel renovering eller bytte av dører skal nye nummer påføres. Prosjektet eller den ansvarlige enheten skal bekoste nye.

Ved prosjekt eller renovering kan romnummer bestilles hos rammeleverandør. Se nederst på siden.

Der hvor det dukker opp feil som ikke kan knyttes til et prosjekt, kan vaktmesteren i det aktuelle bygget hjelpe med bestilling og montering av nye.

Bestilling av romnummer for områdeledere. #

NTNU grafisk senter produserer nye romnummer. Logg inn i deres bestillingssystem, CORDA, for bestilling av nye. Velg romnummer i menyen til venstre, under Bestill. Logg inn i CORDA.

Riktige nummer er oppgitt i Lydia eller ta kontakt med FDV Campusservice: fdv@campusservice.ntnu.no

Brukerhåndbok for skilt #

Brukerhåndboken inneholder grunnleggende retningslinjer for skilt på NTNU. Brukerhåndboken er gyldig fra og med 01.01.2016. Flere punkter i skiltingen er under revidering og brukerhåndboken blir oppdatert når arbeidet er ferdig. For mer detaljerte maler og tegninger ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Last ned brukerhåndboken for informasjon om:

 • Retningslinjer/regler skilt og dekor ved NTNU
 • Universell utforming 
 • Utvendige infotavler
 • Hovedinnganger og adresseskilt
 • Fasadeskilt
 • Infotavler
 • Skilt for fellesrom (Ny type fra januar 2018) og kontor
 • Plassering av skilt
 • Tilleggskrav til skilt
 • Bildekor
 • Glassmerking
 • Romnummer

For oversikt over alle standarder, ta kontakt med Emil Westly Keiseraas.

Kontakt #

For spørsmål rundt skilt og merking, vennligst ta kontakt med:
Kommunikasjonsavdelingen: Emil Westly Keiseraas - emil.keiseraas@ntnu.no 
Kommunikasjonsavdelingen: Mads Nordtvedt - mads.nordtvedt@ntnu.no 
Seksjon for prosjektgjennomføring: Randi Askim Tiller - randi.tiller@ntnu.no

Rammeleverandør #

Ernestus AS

14 Vedlegg
29499 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)