Batteriskift UPS og lede- og markeringslys

(Videresendt fra Skifting av batterier ved UPS-anlegg)

Retningslinje for batteriskift UPS- og sentraliserte lede- og markeringslysanlegg for medarbeidere ved faggruppe Elektro i Seksjon for teknisk drift.

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å redusere risiko for strømgjennomgang, brann-, og belastningsskade til den som utfører arbeidet. Den omfatter medarbeidere ved faggruppe Elektro i Seksjon for teknisk drift.

Alle medarbeidere ved faggruppe Elektro er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Skifting av batterier i UPS-, sentraliserte lede- og markeringslysanlegg #

Arbeidet er under spenning (AUS). Frakopling, utskifting og tilkobling av UPS-batterier gjøres i henhold til FSE-forskriften.

Tenk på egen sikkerhet (belastningsskader).

Polene skal beskyttes for å unngå kortslutning.

Fagleder #

Fagleder har ansvar for å

  • bestille ny batteripakke hos batterileverandør
  • utarbeide sikker jobbanalyse i samarbeid med den som utfører arbeidet
  • sette UPS-anlegget i sikker jobbtilstand i henhold til UPS-leverandørs veiledning (skal være to medarbeidere)

Avfallshåndtering #

Den som utfører arbeidet sørger for umiddelbar deponering av batteriene.

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr. DE05

2 Vedlegg
11265 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)