English version – SketchUp Pro

Programinformasjon #

SketchUp Pro er et 3D modelleringsprogram for et bredt spekter av tegneapplikasjoner som arkitektur, interiørdesign, landskapsarkitektur, bygg- og maskinteknikk, film og videospilldesign.

Lisensinformasjon #

Volumavtale:  Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for noen Inst/Fak. Tilgjengelig på Microsoft Windows og MacOS X. 

Benyttes av noen fakultet på NTNU, bl.a Fakultet for arkitektur og design.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om SketchUp Pro hos Trimble Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1802 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)