Tilbake

Skademelding - for saksbehandlere

Saksbehandler/skadebehandler behandler skademeldinger for sin enhet, og har ansvar for å lagre skademeldingen i personalmappen.

Behandle skademelding #

Skadebehandler mottar ny skademelding #

Når en skademelding blir meldt, får saksbehandler beskjed på epost. Skademeldingen kan åpnes på to måter:

1) Klikk på lenke i eposten.

""

2) Finn skademeldingen i skademodulen.

""

Skadebehandler som åpner ny skademelding må enten godkjenne meldingen for videre behandling, avvise meldingen eller sende meldingen tilbake til melder.

""

Godkjenn for behandling #

Skadebehandler kan starte behandlingen. Det er også mulig å overføre skadebehandling til en annen skadebehandler.

""

Avvis skademelding #

Skadebehandler avviser at skaden skal meldes. Merk at arbeidsgiver skal sende skademelding i alle tilfeller der NAV ber om det, eller der arbeidsgiver ønsker det. Arbeidsgiver skal sende melding selv under tvil om det foreligger arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Skadebehandler skal skrive begrunnelse til skademelder om hvorfor meldingen blir avvist.

""

Send tilbake til melder #

Skadebehandler kan be skademelder om å fylle ut flere opplysninger, og oppgi begrunnelse for dette.

""

Skademelder vil motta epost om at meldingen er sendt tilbake.

""

Godkjenn for behandling #

Når skadebehandler godkjenner skademeldingen, behandles skademeldingen.

""

Nå kan skadebehandler ajourholde skademeldingen (som beskrevet), eller overføre skademeldingen til annen skadebehandler.

""

Merk at der skademeldingen blir overført til annen skadebehandler, kan opprinnelig behandler fortsatt ha lesetilgang.

""

Overstyring/endring underveis #

Etter at skademeldingen er godkjent for behandling, kan meldingen når som helst frem til den lukkes, overføres til annen skadebehandler. Alle fanekortene har valgmuligheten nederst. Brukere med rettigheter til å overføre skademeldingen kan søkes opp.

""

Lukk skademelding og generer NAV-skjema #

Når skadebehandlingen er ferdig, kan meldingen lukkes.

""

Når meldingen lukkes, kan meldingen skrives ut. Velg «Utskrift».

""

To skjemaer kan skrives ut:

  • NAV-skjema 13-0705
  • Skjema til Arbeidstilsynet

Dokumentene genereres som pdf for videre distribusjon og lagring.

""

""

Rapporter i skademodulen #

For NTNU som også bruker avviksmodulen, finnes en rekke standardiserte rapporter. De gir også viktige oversikter for skaderapporteringer.

""

Bestille rapport #

Bestill rapport ved å velge kriterier etter behov: Status, enhet og periode.

""

Alle tellerapporter gir også mulighet for grafiske oversikter.

""

18 Vedlegg
6229 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)