Tilbake

Sjekkliste for innlevering av doktoravhandling

Dette må du huske på før innlevering av doktorgradsavhandlingen og disputas. English version - Checklist for submitting your dissortation.

Ser du etter noe annet? Temaside om Doktorgrad | Sider merket med doktorgrad.

Levere avhandling #

Før avhandlingen kan leveres inn må du ha fullført opplæringsdelen på minst 30 studiepoeng.

I søknaden om å få avhandlingen bedømt, må du legge ved:

  • Avhandlingen i godkjent format. Den må være i henhold til NTNUs bestemmelser, i den form og antall eksemplarer fakultetet har bestemt.
  • Dokumentasjon av godkjente opptaksvilkår (Se doktorgradsforskriftens opptaksvilkår, §5.1)
  • Medforfattererklæringer der dette er påkrevd i henhold til til krav til avhandlingen § 10.1
  • Erklæring om at doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
  • Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse for første eller andre gang
  • Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved en annen institusjon
  • Uttalelse fra hovedveileder

Slik kan du for eksempel redegjøre for medforfatterskap i forordet:

Contributions

I performed all work on which this thesis is based. (Name) contributed significantly to the planning and running of the experiment in paper I, and (Name) and (Name) contributed to the planning of the experiments in paper II, III and IV and where involved in the final stages of writing for all the papers in the thesis

Kilde: Innlevering - forskrift for doktorgrad ved NTNU, §13

Søk om bedømmelse av avhandling #

Søknad om bedømmelse av doktoravhandlingen: doc | odt | pdf

Søknaden sendes til fakultetet sammen med skjema for oppnevning av komité minst 3 måneder for disputas. I tillegg må du legge ved 5 trykkeklare eksemplarer av avhandlingen:

  • 3 eksemplarer til komitémedlemmene
  • 1 til veileder
  • 1 til institutt/fakultet som vedlegg til skjemaet

I tillegg skal du levere en elektronisk kopi av avhandlingen (i pdf-format) til instituttet.

3 Vedlegg
10822 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)