Webinnholdsvisnin...

Sjekke universell utforming i Liferay

IT-info: web Målgruppe: Medarbeidere Tema: Web

NTNU er pålagt å følge reglene om universell utforming på sine nettsider. Les mer om krav og regelverk for universell utforming på Difi sine nettsider

Helt til høyre i den øverste verktøylinja finner du knappen for å sjekke feil i universell utforming.  Når du har lagt inn innholdet, trykk på knappen for å sjekke om det er universelt utformet. Hvis det er uu-feil, får du opp hvor mange og forslag til løsning. 

Blant annet sjekkes dette: 

-  Har du lagt inn alternativ tekst på bilder? 

-  Har du brukt riktig stil på tabeller? 

-  Har du brukt fet skrift i stedet for overskriftsnivå? 

-  Har du brukt overskriftsnivåene riktig? 

 Vurder alltid om uu-sjekken gir riktig løsningsforslag når det gjelder overskriftsnivåer. Overskriftsnivået skal for eksempel ikke hoppe rett fra H2 til H4, men av og til tillater uu-sjekkeren det. 

0 Vedlegg
909 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)