Tilbake

Sikringsskifte og støvsuging i sikringsskap og tavler

Retningslinje for sikringsskifte og støvsuging i sikringsskap og tavler.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å redusere risiko for ulykker for medarbeidere i Campusservice. Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice. Driftsoperatør er ansvarlig for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Driftsoperatør skal #

  • kun støvsuge på gulvet/bunn av skap (bruk støvsugermunnstykke av plast).
  • kaste gamle sikringer.
  • melde via e-vaktmester til Elektro dersom det ikke er ryddig i sikringsskap/tavler eller adkomst til skapene.
  • skifte skrusikring (maks 25 Ampere) eller betjene automatsikringer eller effektbrytere (maks 63 Ampere) kun 1 gang. Dersom sikringen går på nytt, skal arbeidet stanses og elektroinstallatør eller bedriftselektriker varsles.
  • sette inn sikring med riktig Ampere.

 

Alt annet arbeid i sikringsskap/tavler er ikke tillatt. Sikringsskapet/tavlen skal alltid låses. Nøkler skal ikke overlates til andre.

Om retningslinjen #

Utarbeidet av Campusservice

Dato: 23.11.16.

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: 29.01.14

Nr.: K 45

3 Vedlegg
5256 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)