Sikker jobbanalyse

Retningslinje for sikker jobbanalyse for medarbeidere i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å unngå personskade og sikre at arbeidet utføres i riktig rekkefølge.

Retningslinjen omfatter medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Forenklet sikker jobbanalyse #

Forenklet sikker jobbanalyse finnes opptrykt i lommeformat

  • på enkle risikofylte arbeidsoppgaver der det mangler en risikovurdering
  • på hyppige endringer på arbeidsoppgaver/prosesser hvor en fullstendig risikovurdering allerede er gjort
  • som en bevisstgjøring i forhold til risiko like før arbeidet settes i gang
  • på arbeidsoppgaver der forskrifter krever risikovurdering før arbeidet starter

Utvidet sikker jobbanalyse  #

  • når flere arbeidsgrupper samarbeider
  • når eksterne firmaer er involvert
  • kopi av utvidet sikker jobbanalyse sendes til teamleder i det aktuelle bygget

Lagring av utfylte sikre jobbanalyser #

Den enkelte medarbeider skal sørge for å lagre sikker jobbanalyse.

Fagleder, områdeleder og seksjonsleder Prosjektgjennomføring har ansvar for å etablere et lagringssystem.

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D02

4 Vedlegg
14657 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)