Mail

Signatur i epost

Du kan lage én eller flere faste signaturer for epostmeldinger. Husk at NTNU skal synliggjøres på en god og korrekt måte i all jobbrelatert epost.

English version - Email signature

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Legge til signatur i Outlook #

  1. Klikk på Ny epost, og du får opp en boks for å lage ny epost.
  2. Klikk på fanen Sett inn, velg Signatur.
  3. Du får da opp en egen boks for å lage og redigere signatur. Husk å lagre den når du er ferdig. Du kan ha flere signaturer å variere imellom. For eksempel en for interne meldinger, en for eksterne og en for internasjonale.

Epostsignatur

Eksempel på god signatur #

Det holder ikke bare å skrive navnet på faggruppen eller det instituttet du tilhører. Det kan være ukjente navn for mottakeren. Pass derfor på å få med hele universitetsnavnet skrevet fullt ut.

Link også til din ansattprofil. Da blir det lett for mottaker å finne informasjon om deg og din enhet.

Oversikt over engelsk stillingstitler

Engelsk #

Tor-Eirik Hanssen
Professor
Department of Engineering History
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
NO-7491 Trondheim, Norway
Tel. +47 73 59 50 00/ Mobile +47 918 00 000
http://www.ntnu.edu/employees/tor-erik.hanssen

Norsk #

Tor-Eirik Hanssen
Professor
Institutt for ingeniørhistorie
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
7491 Trondheim
Tlf. 73 59 50 00/ Mobil 918 00 000
http://www.ntnu.no/ansatte/tor-erik.hanssen

Kortere signaturer for svar og videresendinger #

Siden du kan lage så mange signaturer du vil, vurder å lage kortere signaturer til bruk i svar og videresendinger. Dette gjør epostene lettere å lese, spesielt i lengre korrespondanser.

For eksempel:

Albert Einstein, Professor
Department of Physics, NTNU

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Har du tips til hvordan denne guiden kan forbedres? Send epost til orakel@ntnu.no

1 Vedlegg
34114 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)