English version - Sigmaplot

Programinformasjon #

SigmaPlot er en programvarepakke som benyttes for dataanalyse og framstilling av vitenskapelige grafer. Den brukes til å lage forskjellige typer 2D- og 3D-grafer, og grafene kan endres interaktivt. Programvaren kan importere og eksportere flere filformater, for eksempel Excel, Minitab, SAS og SPSS.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig på Microsoft Windows for alle studenter og ansatte. 

Benyttes av flere fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Brukerhjelp #

Brukerhåndbok finnes som PDF-filen SigmaPlotUser'sGuide.pdf, og denne filen blir installert på PC-en sammen med programmet. Den er tilgjengelig via Help i programmet..

Relaterte lenker #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Sigmaplot hos Systat Software Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
24222 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)