Sentral beredskapsledelse for korona-håndtering

Rådgivende organ for rektor i koronahåndteringen. Ledes av organisasjonsdirektøren (Ida Munkeby) som er sentral beredskapsleder ved NTNU. SBL har ansvar for oppfølging av den sentrale hendelseshåndteringen og samvirke med alle aktører som er involvert i korona-arbeidet.

Se beskrivelse av det samlede beredskapsarbeidet under korona-pandemien. 

Arbeidsoppgaver #

  • Scenariobasert overordnet risikovurdering
  • Utredning og overordnede beslutninger vedrørende smittevern
  • Utredning og overordnet beslutning vedrørende smittesporing, herunder også
    • Samvirke med Trondheim kommune knyttet til Covid-19
  • Kommunikasjon om sentrale beslutninger knyttet til smittevern og smittesporing
  • Samvirke og koordinering med arbeidet i stedlig/lokal beredskap
  • Samvirke og koordinering med daglig drift ved NTNU

Gjenåpningsplan for NTNU per 28.juli 2021 #


Deltakere i SBL per juni 2021 #

(Sammensetningen har blitt endret i ulike stadier av krisen):

Sentral beredskapsledelse møtes normalt hver mandag. Ekstra møter settes opp etter behov.

Møtereferater 2021 #

37 Vedlegg
1990 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)