Sentral beredskapsledelse for korona-håndtering

Den interne beredskapen på NTNU er avsluttet. Siste SBL-møte om pandemihåndtering ble holdt 4.oktober 2021. 

Rådgivende organ for rektor i koronahåndteringen. Ledes av organisasjonsdirektøren som er sentral beredskapsleder ved NTNU. SBL har ansvar for oppfølging av den sentrale hendelseshåndteringen og samvirke med alle aktører som er involvert i korona-arbeidet.

Se beskrivelse av det samlede beredskapsarbeidet under korona-pandemien. 

Arbeidsoppgaver #

  • Scenariobasert overordnet risikovurdering
  • Utredning og overordnede beslutninger vedrørende smittevern
  • Utredning og overordnet beslutning vedrørende smittesporing
    • Samvirke med Trondheim kommune knyttet til Covid-19
  • Kommunikasjon om sentrale beslutninger knyttet til smittevern og smittesporing
  • Samvirke og koordinering med arbeidet i stedlig/lokal beredskap
  • Samvirke og koordinering med daglig drift ved NTNU

Gjenåpningsplan for NTNU per 25.september 2021 (versjon 10) #


Deltakere i SBL per oktober 2021 #

(Sammensetningen har blitt endret i ulike stadier av krisen):

Sentral beredskapsledelse møtes normalt hver mandag. Ekstra møter settes opp etter behov.

Møtereferater 2021 #

59 Vedlegg
4471 Visninger