Sensurfrist

Målgruppe: Studenter Tema: Eksamen

Informasjon om når du som student kan forvente å få sensur.

English version - Deadline for announcement of grades

  • Sensurfristen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid
  • For masteroppgaven/hovedoppgaven er sensurfristen 3 måneder

Helligdager eller sykdom

  • Dersom bevegelige helligdager kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med tilsvarende antall dager.
  • Dersom jule- og nyttårshelgen kommer i sensurperioden, forlenges sensurfristen med 10 dager.
  • Ved sykdom hos sensor (intern og ekstern) kan sensurfristen etter søknad forlenges. Fakultetene avgjør søknad om forlengelse fra sensor på grunn av sykdom.

Se også: Studieforskriftens § 5-11

0 Vedlegg
107622 Visninger
Gjennomsnitt (62 Stemmer)