Seniordagene

Fra og med det året du fyller 62 år har du rett på 8 dager fri med lønn. English version - Senior days

Temaside om Permisjon | Sider merket med permisjon | Temaside om lønn | Sider merket lønn

Skjema for søknad om uttak seniordager finner du i Paga - under registrering av ferie.

Deltidsansatte #

Deltidsansatte får rett til fridager forholdsmessig. Antall dager tjenestefri med lønn kan tas ut i forhold til deltidsprosent som følger:

  • 100% stilling - 8 dager
  •   90% stilling - 7,2 dager
  •   80% stilling - 6,4 dager
  •   75% stilling - 6 dager
  •   70% stilling - 5,6 dager
  •   60% stilling - 4,8 dager
  •   50% stilling - 4 dager

Merk at seniordager ikke er feriedager og kan derfor ikke overføres mellom kalenderår. Det kan heller ikke avtales kompensasjon med lønn for ikke avviklede seniordager

English version - Senior days.

Se også NTNUs seniorpolitikk

Kilder og lovverk #

Hovedtariffavtalen punkt 5.6.1

0 Vedlegg
10021 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)