Seniordagene

Fra og med det året du fyller 62 år har du rett på 8 dager fri med lønn.

English version - Senior days

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon | Temaside om lønn | Sider merket lønn

Skjema for søknad om uttak seniordager finner du i HR-portalen - under registrering av ferie.

Deltidsansatte #

Deltidsansatte får rett til fridager forholdsmessig. Antall dager tjenestefri med lønn kan tas ut i forhold til deltidsprosent som følger:

  • 100% stilling - 8 dager
  •   90% stilling - 7,2 dager
  •   80% stilling - 6,4 dager
  •   75% stilling - 6 dager
  •   70% stilling - 5,6 dager
  •   60% stilling - 4,8 dager
  •   50% stilling - 4 dager

Merk at seniordager ikke er feriedager og kan derfor ikke overføres mellom kalenderår. Det kan heller ikke avtales kompensasjon med lønn for ikke avviklede seniordager

Se også NTNUs seniorpolitikk

Kilder og lovverk #

Hovedtariffavtalen punkt 5.6.1

Redigert 13.04.18

0 Vedlegg
19334 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)