Studentweb

Semesteravgift og registrering

Semesteravgiften går til Studentsamskipnaden Sit. Fra og med høsten 2021 vil semesteravgiften øke fra 580 kroner per semester til 600 kroner. Pengene finansierer blant annet studentenes velferdstilbud. 

English version - Semester fee and registration.

Temaside Ny student | Sider merket med Studentweb

Frist for semesteravgift og semesterregistrering #

For å beholde studieretten må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg hvert
semester innen gjeldende frister.

Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift

 • 1. februar - vårsemester
 • 15. september - høstsemester 

Du kan tidligst starte semesterregistreringen i desember for vårsemesteret, og i juli for høstsemesteret. 

Semesterregistrering #

Hvert semester må du semesterregistrere deg i Studentweb.

 1. Logg inn på Studentweb 
 2. I studentweb, klikk på den store grønne knappen «Start registreringen».
 3. Følg registreringssekvensen. Her blir du bl.a. bedt om å:
  • Bekrefte at du har satt deg inn i gjeldende reglement.
  • Oppdatere adressene dine.
  • Sjekke og godkjenne utdanningsplanen din. 
  • Opprette faktura for semesteravgift. Denne betaler du i nettbanken din.
  • Godkjenne bruk av bilde.

Betale semesteravgift #

Du må selv hente ut all nødvendig betalingsinformasjon og betale semesteravgiften innen fristen.

Dette gjør du ved å opprette faktura i Studentweb. Du kan følge lenken på startsiden i Studentweb, eller via Mer - Betaling. Når faktura er opprettet finner du betalingsinformasjonen du behøver for å betale semesteravgiften. 

Det tar 1-3 virkedager fra du har betalt i nettbanken din til det er registrert innbetalt hos oss. Bankoverføringer kan ta litt tid, spesielt om det betales fra utlandet, dobbeltsjekk derfor konto- og KID-nummer for å unngå å måtte sende betaling på nytt.

Når vi har registrert at semesteravgiften er betalt oppdateres ditt digitale studentbevis automatisk i løpet av de neste 24 timene. Les mer om Studentbevis-app og hvordan du kan laste den ned

Du må vise fram studentbeviset når du skal ha studentkort. Semesteravgiften må også betales for å få tilgang til Blackboard.

Betalt semesteravgift ved en annen institusjon? #

Du trenger bare å betale semesteravgiften ved ett studiested, selv om du har studierett ved flere. Hovedregelen er du betaler til den samskipnaden du bruker tjenester fra. Vær oppmerksom på at dersom du ikke betaler til Sit, vil noen av de behovsprøvde tjenestene og tjenester med begrenset tilgang ikke være tilgjengelig. Dette er tjenester som refusjon, barnehageplass og tildeling av studentbolig.

Dersom du har betalt ved annen institusjon må du få dette registrert ved NTNU.

 • Bruk følgende skjema i NTNU Hjelp. Hvis du ikke har tilgang til portalen kan du du sende e-post til kontakt@sa.ntnu.no.
 • Legg ved dokumentasjon på at du har betalt semesteravgiften ved annet studiested
  • Logg inn på den eksterne institusjonens Studentweb og naviger til Mer - Betaling, og send PDF-filen som viser at fakturaen er betalt

Ikke betalt innen fristen? #

Har du glemt å betale innen fristen, må du betale så raskt som mulig. Du vil fortsatt kunne finne fakturadetaljene på Studentweb selv om fristen er utløpt. Såfremt du ikke betaler semesteravgiften, risikerer du å miste studieretten din og få annullert vurderingsmeldingene dine.

Er du doktorgradskandidat? #

Som doktorgradskandidat har du normalt sett hverken rett eller plikt til å betale semesteravgift, eller få studentbevis. Dersom du tar emner som ikke inngår i ph.d.-studiet, må du betale semesteravgift.

Ønsker du å ta emner utenom opplæringsdelen, eller ønsker du å ta emner før du formelt er tatt opp som student på ph.d. studiet, søker du om dette via Søknadsweb. Velg "Enkeltemner" -> "Ph.d.-kurs og forskerkurs for eksterne kandidater" via NTNUs Søknadsweb innen gjeldende frister. Når dette er innvilget skal du kunne generere faktura i Studentweb.

Send epost til kontakt@sa.ntnu.no hvis du har problemer med dette.

Refusjon av innbetalt semesteravgift #

Har du betalt semesteravgiften mer enn en gang for samme semester, kan du kreve å få refundert semesteravgiften. Dette gjelder om du har betalt inn flere ganger til samme studentsamskipnad, eller har betalt til forskjellige studentsamskipnader. Du kan også kreve refusjon dersom du avbryter studiet tidlig i semesteret.

Frist for refusjon av semesteravgiften er:

 • 1. februar (vår), og
 • 15. september (høst).

Send epost til kontakt@sa.ntnu.no ved krav om refusjon.

Er du privatist? #

Som privatist skal du betale semesteravgiften, men du har ikke studentstatus. Du får dermed ikke studentbevis og de samme velferdsgodene som studenter.

Relaterte sider #

0 Vedlegg
284089 Visninger