Tilbake

Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie

Seksjon for naturhistorie utgir fra 2013 seriene «NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport» og «NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat».

Seriene er elektroniske, og erstatter fire tidligere trykte botaniske og zoologiske utgivelser.

Retningslinjer #

Retningslinjer for de to seriene og veiledning til mal som brukes ved oppsett, finnes under «Instruks til forfatterne» og «Veiledning».

Ferdige utgivelser ligger under http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/publikasjoner

NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport #

Dette er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Rapport botanisk serie og Rapport zoologisk serie. Serien er ikke periodisk, og antall nummer varierer per år. Rapportserien benyttes ved endelig rapportering fra prosjekter eller utredninger, der det også forutsettes en mer grundig faglig bearbeidelse.  Utgiver: Seksjon for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat #

Dette er en elektronisk serie fra 2013 som erstatter tidligere Botanisk notat og Zoologisk notat. Serien er ikke periodisk, og antall nummer varierer per år. Notatserien benyttes til rapportering fra mindre prosjekter og utredninger, datadokumentasjon, statusrapporter, samt annet materiale som ikke har en endelig bearbeidelse. UtgiverSeksjon for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet.

2 Vedlegg
6155 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)