Personvern og GDPR

Samtykke ved foto - video - lyd

Rutiner for samtykke av de som blir tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Denne rutinen gjelder IKKE for undervisning ved NTNU som det er egne rutiner for

English - Consent in connection with photos - video - audio

Oppsummering #

 Samtykkeskjema  som skal fylles ut av den som blir fotografert, filmet eller tatt opp.

Se også unntakene for de situasjonene som avviker fra hovedregelen om samtykke under.

Fremgangsmåte #

Den som skal samtykke åpner lenken eller skanner QR-koden med sin mobil og fyller ut samtykkeskjemaet. Vedkommende tar også en «selfie» som legges inn i skjemaet for å kunne koble riktig bilde med riktig skjema i etterkant. 

QR-kode #

For å kunne skanne QR-koden, kreves ofte en app (for eksempel QR Code Reader). Mange studenter har dette. Man kan også bruke URL. 

Informer tydelig #

 • Gi tydelig tilkjenne at du fotografer/filmer/gjør lydopptak for NTNU. Bruk effekter eller klær som inneholder NTNU-logo eller annet lett gjenkjennelig.
 • Ved arrangement skal det informeres om at det vil bli tatt bilder. Informasjonen kan formidles gjennom oppslag, infoskjerm, gjennom invitasjon til arrangementet eller via andre hensiktsmessige kanaler.
 • Ved arrangement bør det også etableres bildefrie soner og opplyses om dette.
 • Ved streaming skal det også tydelig opplyses om at arrangementet/møtet/foredraget streames. Det skal også etableres sones for de som eventuelt ikke ønsker å bli filmet.

Skriftlig samtykke #

Hovedregelen er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes og som filmes. Samtykket skal dokumenteres. Det finnes noen unntak for skriftlig samtykke. Det er Åndsverkloven § 45 bokstav c som gir hjemmel for unntakene.

Unntak der samtykke ikke er påkrevd #

 • avbildningen har aktuell og allmenn interesse
 • avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
 • bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet.
 

NTNUs tolkning av unntaksreglene med eksempler #

Mange av NTNUs arrangementer vil regnes som offentlige arrangementer av allmenn interesse, og vil derfor omfattes av unntaksreglene. Eksempel: Bilder fra den årlige immatrikuleringen

Nærbilder av personer i slike sammenhenger, krever imidlertid samtykke. 

Bildeeksempel  

Grensegang mellom hva som er et situasjonsbilde og hva som er et portrett, vil ofte være et definisjonsspørsmål. Innhent derfor alltid samtykke hvis du er i tvil.

Personer som er en del av arrangementet (underholdning, talere etc), kan tas bilde av uten skriftlig samtykke.

Bildeeksempel

Praksis ved ulike bildekategorier og fotosituasjoner #

 Ansatte i lab/felt/arbeidssituasjon #

Praksis: Skriftlig samtykke. For eksempel legge inn et eget felt i ansettelses- og feltkontrakter hvor man gir samtykke.

Illustrasjonsbilder #

Praksis: Skriftlig samtykke.

 1. Illustrasjonsbilder tas ved bruk av «modeller» som illustrerer en reell situasjon (studiesituasjoner, læringsmiljø etc).
 2. På arrangementer kan det for eksempel avtaltes med enkelte deltakere om at de figurerer som modeller for å få tatt gode situasjons-nærbilder uten å måtte spørre mange forskjellige i mengden.

Events og arrangementer #

(Type Jentedagen, Researchers' Night etc.)

Praksis:

 • Når det sendes ut invitasjon, legg ved samtykkefelter i påmeldingen (se eksempel under)
 • Fotograf må få nødvendig info av arrangør om hvem som eventuelt ikke skal med på bilder.
 • Fotograf organiserer fotografering/filming ut fra dette. Erfaringsmessig er god dialog med de impliserte viktig.
 • All info om arrangementet merkes med: «NTNU fotograferer/gjør film-/lydopptak under arrangementet for mulig bruk i NTNUs offisielle kanaler.» 

Eksempel på innebygde samtykke-felter ved påmelding #

Når du skal ha påmeldte til et arrangement kan du f.eks legge til følgende tekst og avkrysningsbokser (i tillegg til andre påmeldingsdetaljer du har behov for). 

Informasjon om bruk av bilder/video  

 • Under dette arrangement kommer NTNU til å ta bilder/video. Det er primært til bruk i følgende kanaler/sammenhenger......... (dette vil variere fra arrangement til arrangement). . 
 • Vi velger kun bilder som vi mener er av god kvalitet for hovedpersonene i bildet. 
 • Fotograf må få informasjon om eventuelle personer som ikke ønsker å bli med på bilder slik at hun/han kan organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte. 
 • Hver enkelt har rett til å be om å få bilder slettet i ettertid gjennom å henvende seg til kontakt@komm.ntnu.no

Samtykkeerklæring hvor man må velge en av to bokser

 1.  Ja, dette er OK for meg å bli med på bilder/video.
 2. Nei, jeg ønsker ikke å bli med på bilde/video. 

Samtykkeskjema #

NTNUs samtykkeskjema er digitalisert og er tilgjengelig via QR- kode eller følgende url:

 s.ntnu.no/mediesamtykke

Fremgangsmåte #

Den som skal samtykke åpner lenken eller skanner QR-koden med sin mobil og fyller ut samtykkeskjemaet. Vedkommende tar også en «selfie» som legges inn i skjemaet for å kunne koble riktig bilde med riktig skjema i etterkant. 

QR-kode #

For å kunne skanne QR-koden, kreves ofte en app (f.eks QR Code Reader). Mange studenter har dette. Man kan også bruke URL. 

Dokumentasjon av samtykke #

NTNU lagrer og tilgjengeliggjør bilder i FotoWare, og ser på flere måter for å koble signert samtykkeskjema sammen med de aktuelle bildene. I dag brukes samtykkeskjema i Machform slik det beskrives på denne siden. Alle som håndterer bilder/video/lydopptak har ansvar for å lagre aktuelt materiale sammen med signert samtykke i Machform.

Risikovurderinger #

Enkelte personer må eller ønsker av ulike grunner skjerme seg fra å bli tatt bilder av under arrangementer som omfattes av unntaksreglene. 

Når det gjelder bilder fra arrangementer som går inn under unntaksreglene for skriftlig samtykke, imøtekommer NTNU denne utfordringen ved å opplyse tydelig om at det blir tatt bilder, ved å opprette bildefrie soner ved arrangementer, og ved at fotografene alltid er oppmerksom på dette.

Slette bilder #

Hver enkelt har rett til å be om å få bilder slettet i ettertid gjennom å henvende seg til kontakt@komm.ntnu.no

Kontakt #

1 Vedlegg
16735 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)