Digital...

Samskriving for undervisere

Informasjon om samskriving for deg som underviser og hvordan bruke dette til å bedre læringen for studentene dine.

English version - Collaborative writing

Temaside om læringsstøtte - for undervisere | Temaside om nettbasert undervisning

Samskriving i dagens digitale verden foregår stort sett i virtuelle sammenkomster, enten at man er på ulike geografiske steder eller sitter sammen og jobber på nett.

Verktøy for samskriving #

Studenter har lenge brukt Google Docs til samskriving, både av forelesningsnotater og oppgaver. Nå kan du også bruke Microsoft Word og OneNote i Office 365-pakken.

Kom i gang med samskriving i Office 365

Denne pakken har både studenter og ansatte ved NTNU tilgang til via Digitale tjenester for NTNU,

Samskriving i Office 365 #

Fordeler ved å samskrive i Office 365:

 • OneDrive - skyen du lagrer alt i - ligger i Irland og ikke USA. Dette gir større sikkerhet ifølge strengere EU-regler for innsyn.
 • Alle ansatte og studenter ved NTNU har tilgang til Office 365 via Digitale tjenester ved NTNU
 • Du kan starte skriveprosessen i et online word-dokument og lagre det lokalt. All redigering gjort på nett eller lokalt kan overføres begge veier.
 • OneNote gir gode muligheter til å digitalisere, dele og strukturere alle forelesningsnotater.
 • Du kan bygge egne notatbøker i OneNote med undersider i alle fag og emner, legge inn lenker, bilder, grafer, illustrasjoner, tekster etc.
 • Samme prinsippet som Word; OneNote fungerer både i nettskyen og på datamaskinen din som klient.

Fordeler med samskriving #

Hvorfor skal du som underviser oppfordre studentene dine til samskriving? Skriving i seg selv er en viktig læringsstrategi og kan føre til at studentene

 • får formulert fagkunnskap med egne ord
 • en større nærhet til fagstoffet
 • større dybdelæring heller enn overflatelæring
 • får utvikle og strukturere tankene
 • se og skape sammenhenger

Å skrive er en viktig del av det å studere, og samskriving er ikke et nytt fenomen. Metoden har vært i bruk lenge før Google Docs eller OneDrive åpnet for digitalisert samskriving. De mulighetene slike verktøy gir, er knyttet opp til verdien av å skrive i seg selv.

I tillegg kan vi knytte gevinsten ved samskriving opp mot de ferdighetene samfunnet og arbeidsmarkedet i dagens og fremtidens verden etterspør. For at de ferdigutdannede studentene skal mestre teknologi- og informasjonsalderens yrker, trenger de litt andre ferdigheter enn generasjonene før.

På norsk kaller vi dette digitale ferdigheter.

Kanskje mer dekkende er det engelsk uttrykket 21. Century Skills som innebærer:

 • Learning Skills: Kritisk tenking, kreativ tenking, samarbeid og kommunikasjon
 • Literacy Skills: Forstå og bruke informasjon, media og teknologi
 • Life Skills: Fleksibilitet, initiativ, sosiale ferdigheter, produktivitet og lederskap

Som underviser kan du bruke samskriving til å trene «learning skills», gjennom å bygge, samarbeide om og gi kritikk på andres tekster eller tekstbidrag. Man starter også de fleste samskrivingsprosesser med idéarbeid i gruppen, noe som gir trening i kreativ tenking.

Det å skrive sammen kan også være en god øvelse for studentene i kritisk tenking, diskusjon, analyse og samarbeid. Samtidig som studentene kan bli kjent med teknologien og verktøyene som muliggjør denne arbeidsformen.

 • I et sosiokulturelt læringsperspektiv sier vi at læring skjer gjennom samhandling, altså sammen med andre.
 • Studenter bygger sin fagkunnskap gjennom å lære av hverandre i skriveprosessen.
 • Studentene kan lære om selve skriveprosessen gjennom samhandling- diskutere og bli enige om faglig innhold, setningsbygning eller tekststruktur
 • Mulighet for å samskrive og lære sammen med faglærer eller vit.as.
 • Synkrone tilbakemeldinger, feedback, fremover-meldinger og veiledning
 • Fleksibel arbeidsform som gjør at studentene kan samarbeide uavhengig av fysisk plassering

Nyttige lenker #

Education week: The Quest for Deeper Learning

Thoughtful Learning.com: 21.Century Skills

eLearning Industry: Instructional Design Models and Theories - The Sociocultural Learning Theory

Digitale tjenester ved NTNU

Se også #

Cornell University Center for Teaching Excellence: Collaborative Learning

Erfaringer fra samskriving fra University of North Carolina 


Kontakt #

Har du spørsmål om innholdet på denne siden; kontakt artikkelforfatter Silje Belsvik Taftø

0 Vedlegg
9922 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)