Samlokalisering

Samlokalisering - IV

Her finner du dokumenter og informasjon knyttet til samlokalisering av fagmiljøer ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), samt tilknyttede delprosjekter. 

Se også overordnet side om samlokalisering

Hvorfor samlokaliserer vi? #

Samlokaliseringen skjer som en videreføring av fusjonsarbeidet som er gjort på IV-fakultetet og skal redusere avstanden mellom instituttenes fagmiljø. En overordnet målsetting med samlokaliseringen er å tilrettelegge for at å hente ut synergiene fra fusjonen – dette gjennom økt samarbeid og tettere integrering av fag- og læringsmiljø. Prosjektet skal jobbe på en måte som sikrer samarbeid, læring og kompetanseoverføring i organisasjonen.

Flytteoversikt for IV-fakultetet #

Alle fagmiljø og delprosjekt i samlokaliseringsprosjektet har ved utgangen av august 2020 gjennomført sine bygge- og flytteprosjekter

Høst 2018

  • Deler av Institutt for energi- og prosessteknikk (Fornybar energi) flytter fra Gunnerus gate 1 til Varmeteknisk på Gløshaugen (fullført)

Desember 2018

  • Faggruppe Robotikk og automasjon har flyttet fra Valgrinda til Perleporten 2. november
  • Deler av Institutt for maskinteknikk og produksjon flytter fra Sverresgate 10 til Verkstedteknisk på Gløshaugen (7. desember)

August 2019

  • Deler av Institutt for geovitenskap og petroleum flytter fra Oppredningen på Gløshaugen til nybygg i Valgrinda

August 2019

  • Program for industriell økologi flytter fra IT-syd på Gløshaugen til Realfagsbygget (E4)

August 2020

Presentasjoner #

Rapporter og notater #

Nyhetssaker #

Organisering #

Disse arbeidsgruppene er opprettet for å arbeide med samlokaliseringen ved IV-fakultetet:

Styringsgruppe #

Prosjektgruppe #

Prosjektgruppe består av:  

Delprosjekter #

Medbestemmelse og medvirkning #

Medbestemmelse i samlokaliseringsprosjektet skjer gjennom LOSAM, hvor prosjektet er fast agendapunkt på møtene. Møteplan og møtereferat

Medvirkning i utforming av ditt nye lærings- og arbeidsmiljø skjer på instituttene.    

Her finner du dokumenter og informasjon knyttet til samlokalisering av fagmiljøer ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), samt tilknyttede delprosjekter.

19 Vedlegg
11103 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)