Saksbehandling i Lydia for teamleder og oppgavefordeler i Logistikkteamet

Retningslinje for saksbehandling i LYDIA for teamleder og oppgavefordeler i Logistikkteamet

 

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å sikre rett saksbehandling av behov/tiltak i LYDIA. 

Retningslinjen omfatter teamleder og oppgavefordeler i Logistikkteamet. 

Teamleder og oppgavefordeler i Logistikkteamet er ansvarlige for at retningslinjen følges. Områdeleder er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent. 

Beskrivelse av arbeidsoppgave #

  1. Start LYDIA tre ganger daglig (07.30 - 11.30 - 13.00)
  2. Saksbehandle innkomne tiltak fra tiltak 
  3. Endre status til "Ikke påbegynt"

Tiltak som skal saksbehandles av teamleder/oppgavefordeler i Logistikkteamet #

  1. Gå til fanen «Hoveddata» og sett deg selv som saksbehandler
  2. Sett den som skal utføre jobben som ansvarlig
  3. Merk av for at minimum kontaktperson skal ha tilbakemelding på e-post
  4. Skriv tilbakemelding til kontaktperson i tilbakemeldingsfeltet (Under fanen «Beskrivelse»)
  5. Skriv eventuelt i feltet «interne kommentarer». Disse kommentarene er ikke synlig for kontaktperson/innmelder.  

For tiltak som skal utbedres av andre #

Sett aktuell team/faggruppe som ansvarlig

Dokumentreferanse #

Generell brukerveiledning for LYDIA finnes under spørsmålstegnikonet øverst til høyre i Lydia-programmet. 

Om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Godkjent av: Områdeleder LPR

Dato: 10.04.17 

0 Vedlegg
1826 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)