Tilbake

Saksbehandling i Lydia for teamleder i LPR

Retningslinje for saksbehandling av tiltak i LYDIA for teamleder LPR.

 • Ved planlagt fravær skal teamleder LPR sørge for egen stedfortreder
 • Ved akutt fravær skal områdeleder sørge for stedfortreder for teamleder LPR

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å sikre rett saksbehandling av behov/tiltak i LYDIA. 

Retningslinjen omfatter teamleder LPR. 

Teamleder LPR er ansvarlig for at retningslinjen følges. Områdeleder er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent.

Beskrivelse av arbeidsoppgave #

 1. Start LYDIA to ganger daglig (ca. kl. 08.00 og 14.00)
 2. Saksbehandle innkomne tiltak fra tiltak 
 3. Endre status til "Ikke påbegynt"

For tiltak som skal utbedres av teamleder LPR #

 1. Gå til fanen «Hoveddata» og sett Teamleder LPR som saksbehandler
 2. Sett den som skal utføre jobben som ansvarlig
 3. Merk av for at minimum kontaktperson skal ha tilbakemelding på e-post
 4. Bruk nedtrekksmenyene og registrer feltene: «tidligste start», «tjenestetype», «motiv», «arbeidsart», «prioritet» og «status»
 5. Skriv tilbakemelding til kontaktperson i tilbakemeldingsfeltet (Under fanen «Beskrivelse»)
 6. Skriv eventuelt i feltet «interne kommentarer». Disse kommentarene er ikke synlig for kontaktperson/innmelder.  

Når jobben er utført #

 1. Endre status til «Sluttført»
 2. Merk av for at minimum kontaktperson/innmelder skal ha tilbakemelding på e-post
 3. Skriv en god forklaring i tilbakemeldingsfeltet    

For tiltak som skal utbedres av andre #

 1. Sett aktuell fagleder som saksbehandler (hvis mulig)
 2. Sett aktuell faggruppe som ansvarlig
 3. Ellers som Når jobben er utført

For tiltak som opprettes av teamleder LPR i LYDIA #

 1. Sett Teamleder LPR som kontaktperson
 2. Ellers som For tiltak som skal utbedres av andre

Dokumentreferanse #

Generell brukerveiledning for LYDIA finnes under spørsmålstegnikonet øverst til høyre i Lydia-programmet.

Om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Godkjent av: Seksjonssjef

Nummer: AF20

Dato: 10.05.13

Erstatter: 04.07.12

Kontakt #

Problem med Lydia? Kontakt orakel@ntnu.no | tlf. 735 91500

0 Vedlegg
19305 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)