Saksbehandling for lån av lokaler

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å unngå helseskade og uønskede hendelser. Retningslinjen omfatter alle saksbehandlere av lån av lokaler i eide og leide bygg og medarbeidere i Vakt og service.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Linjeleder er ansvarlig for å gjøre retningslinjen kjent.

Saksbehandling ved lån av lokaler #

Saksbehandling skal skje i henhold til regler for bruk av arealer og campusområder og lån av lokaler.

Saksbehandler skal #

Vakt og service informerer #

  • huseiers driftspersonell
  • NTNUs teamleder i bygget
  • vekter

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av Campusservice
Dato: 19.04.2018
Godkjent av seksjonssjef i Teknisk drift og Eiendomssjefen ved NTNU
Erstatter: Ny

0 Vedlegg
2177 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)